Multimedia Đọc Báo in

Cuộc đấu tranh không có "vùng cấm"...

08:43, 15/05/2024

Tham ô, tham nhũng, tiêu cực – “căn bệnh nguy hiểm” và sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh coi đó là “giặc nội xâm”. Cuộc đấu tranh với loại giặc này đã và đang được Đảng ta thực hiện với tinh thần kiên quyết, kiên trì, không có "vùng cấm" và được sự đồng tình, ủng hộ của cán bộ, đảng viên và nhân.

 

 


Ý kiến bạn đọc