Multimedia Đọc Báo in

Đẩy mạnh triển khai Chiến lược văn hóa đối ngoại trên địa bàn tỉnh

10:35, 29/10/2021

Nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác văn hóa đối ngoại của Việt Nam nói chung và Đắk Lắk nói riêng, mới đây, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch Đẩy mạnh triển khai Chiến lược văn hóa đối ngoại trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2022 – 2026.

Kế hoạch đề ra các mục tiêu cụ thể về công tác quảng bá hình ảnh quốc gia; áp dụng khoa học, công nghệ số khi triển khai thực hiện; gìn giữ, phát huy tiếng Việt, bản sắc văn hóa dân tộc; hoạt động giao lưu biên giới; tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại.

Trong đó, công tác quảng bá hình ảnh quốc gia gồm các nội dung:

Tăng cường công tác bảo tồn, gìn giữ và phát huy giá trị văn hóa, con người, quảng bá hình ảnh quốc gia ra nước ngoài dưới nhiều hình thức, phương thức thể hiện đa dạng, phong phú như Ngày/Tuần Văn hóa, Lễ hội Văn hóa - Du lịch Việt Nam, các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao, kết hợp chặt chẽ với xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch, các hoạt động đối ngoại nhân dân, phát huy các danh hiệu thế giới, giải thưởng khu vực và quốc tế, tôn vinh danh nhân, anh hùng dân tộc Việt Nam. Tăng cường sự hiện diện của Việt Nam tại các sự kiện khu vực và quốc tế quy mô, uy tín như Triển lãm thế giới EXPO.

Thiếu nữ các dân tộc tham gia ngày hội trên địa bàn xã Krông Na, huyện Buôn Đôn
Thiếu nữ các dân tộc tham gia các hoạt động văn hóa trong chương trình Xuân Biên phòng - Ấm lòng dân bản năm 2020.

Phát triển những loại hình, mô hình, phương thức hoạt động văn hóa đối ngoại đa dạng, hiệu quả để giới thiệu, quảng bá bản sắc văn hóa độc đáo của các dân tộc tỉnh Đắk Lắk ra thế giới thông qua các hoạt động giao lưu văn hóa nghệ thuật, tham gia các kỳ Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột; Ngày hội Văn hóa của địa phương, Tuần Văn hóa Việt Nam, các Lễ hội Văn hóa - Du lịch, các hoạt động xúc tiến, quảng bá văn hóa - du lịch với các tổ chức, địa phương nước ngoài trong khu vực và trên thế giới...

Tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức, địa phương của các nước, các tổ chức quốc tế, các cơ quan văn hóa, du lịch nước ngoài giới thiệu về hình ảnh miền đất, con người, văn hóa, du lịch tại Đắk Lắk.

Thu hút các nguồn lực hỗ trợ cho phát triển văn hóa nghệ thuật, góp phần thực hiện chính sách xã hội hóa. Tổ chức các hoạt động văn hóa đối ngoại theo hình thức xã hội hóa với sự tham gia của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.

Quỳnh Anh

 


Ý kiến bạn đọc


(Infographic)17 nhiệm vụ cụ thể tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới
Thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện trên địa bàn tỉnh; trong đó nêu rõ các nhiệm vụ cụ thể.