Multimedia Đọc Báo in

Nhiều hoạt động sẽ tổ chức tại Lễ Giỗ tổ Hùng Vương

19:05, 11/04/2024

Theo Kế hoạch số 57 /KH-SVHTTDL ngày 02/04/2024, của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thì Lễ Giỗ tổ Hùng Vương năm Giáp Thìn – 2024 sẽ diễn ra trong 2 ngày 17 - 18/4 (nhằm ngày mùng 9 - 10/ 3 âm lịch) tại Di tích lịch sử quốc gia Đình Lạc Giao.

Năm nay, Lễ Giỗ tổ Hùng Vương sẽ diễn ra 3 hoạt động chính gồm: gói bánh chưng, giã bánh dày để dâng cúng các Vua Hùng, Lễ Tiên thường (Lễ cáo thần) và Lễ dâng hương, hoa, lễ vật lên quốc tổ Hùng Vương.

Đội Tế nữ quan thực hiện nghi lễ truyền thống tại Lễ Giỗ tổ Hùng Vương năm 2023.

Lễ giỗ tổ Hùng Vương được tổ chức hàng năm vào dịp 10/3 âm lịch nhằm tôn vinh các giá trị văn hóa dân tộc; khẳng định vị trí và ý nghĩa to lớn của ngày giỗ tổ Hùng Vương là ngày Quốc lễ của dân tộc, giáo dục truyền thống, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”. 

Đây là dịp để nhân dân các dân tộc trong tỉnh hướng về cội nguồn, tỏ lòng thành kính, tưởng nhớ đến công ơn các Vua Hùng đã có công dựng nước và giữ nước, qua đó góp phần củng cố và phát triển khối đại đoàn kết dân tộc trong tỉnh, động viên các tầng lớp nhân dân hăng hái thi đua, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh Đắk Lắk, xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. 

Mai Sao


Ý kiến bạn đọc


(E-Magazine) Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Những phát biểu thấm ý Đảng lòng dân
Trái tim của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - nhà lãnh đạo cấp cao với tư duy chiến lược luôn trăn trở vì dân, vì nước; một con người trọng danh dự, có tác phong gần gũi, lối sống giản dị, đạo đức trong sáng, khiêm nhường, ghét thói hư tật xấu mà giàu lòng nhân ái, đã ngừng đập lúc 13 giờ 38 phút, ngày 19/7/2024.