Multimedia Đọc Báo in

Gửi mùa heo may

09:28, 24/10/2021

Neo chiếc lá chờ thu về lại

Bến heo may trơ bóng con đò

Mờ trăng cũ lạnh lòng sông vắng

Rụng vào khuya lệ vỡ sương nhòa

 

Mùa im tiếng lòng ta chực khóc

Đỉnh hoang vu thèm một tiếng cười

Bàn tay nắm mùa đi khô khốc

Lối rêu thôi đợi bước chân người

 

Chợt lảnh lót hiên ngoài ban sớm

Ấm lòng ta quen thuộc lời chim

Trong gió mỏng mùa về gọi cửa

Thoáng heo may se sắt đi tìm

 

Khung cửa khép chiêm bao vừa thức

Nụ hoàng hoa trao ước hẹn thề

Trên lá cũ bước mùa đang tới

Gửi heo may trầm mặc thu về...

Tịnh Bình

 


Ý kiến bạn đọc