Multimedia Đọc Báo in

Về thăm mẹ

10:02, 16/10/2021

Sáng nay con trở về thăm

Bàn chân bước tựa nốt trầm lặng rơi

Nhà mình vắng lắm mẹ ơi

Chớm đông hiên lạnh nhuốm lời sương bay

 

May mà trầu vẫn leo dây

Lá tươi màu nắng xếp đầy trái tim

Vẫn chờ tay mẹ hái, têm

Vẫn chờ được nhuộm thắm thêm môi già

 

May mà ở góc vườn nhà

Cây bòng của mẹ vẫn xòa bóng xanh

Trái vàng lúc lỉu đu cành

Cúi đầu đợi mẹ hái dành phần con

 

May mà cuối vụ vẫn còn

Mấy bông nhài trắng chưa mòn dấu hương

Cánh xòe ướp đẫm hơi sương

Đợi trà mẹ ủ thơm vương chén thiền

 

Con xin hái giúp mẹ hiền

Lá trầu vàng sánh một miền nắng rơm

Trái bòng ngái đất vườn thơm

Dăm bông nhài trắng còn ươm hương nồng

 

Tuần nhang tỏa lọn khói vòng

Con xin mẹ hãy về trong gió lành!

Nguyễn Văn Song

 


Ý kiến bạn đọc