Multimedia Đọc Báo in

Ca dao xanh

08:53, 22/10/2022

Em thả vào lời ru

Mùa tôi xanh vạn mộng

Những triền mây hóa sóng

Bay lên bay lên môi

 

Em thả vào tóc vui

Những tơ trời buổi ấy

Những cánh hoa ở lại

Rộn ràng về trong tranh

 

Lá à ơi lá xanh

Tóc à ơi tóc hát

Em qua triền sông khát

Bằng ca dao dậy thì

 

Bằng lụa mộc xanh mi

Bằng mưa lam mực giấy

Tôi nghe trong mắt ấy

Xanh dịu dàng lời ru!

Huỳnh Thị Quỳnh Nga

 


Ý kiến bạn đọc


(Infographic) Kế hoạch phát triển đảng viên năm 2024 của Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk
Tỉnh ủy Đắk Lắk đã ban hành Kế hoạch số 199-KH/TU, ngày 23/1/2024 về thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban chấp hành Trung ương Đảng và Nghị quyết số 18-NQ/TU, ngày 6/12/2023 của Tỉnh ủy đối với công tác phát triển đảng viên năm 2024.