Multimedia Đọc Báo in

Bóng làng

09:37, 19/01/2023

Cuộc đời bão thổi

Anh đã đi vạn dặm chân trời

 

Sao có điều rất lạ em ơi!

Vẫn chưa đi khuất tiếng gà trưa xao xác

Tiếng mẹ la con, tiếng sáo cưỡi diều

Tiếng con trẻ kéo ngày lên ngõ nhỏ

Tiếng gàu khua trăng, tiếng lá động chiều

Tiếng nhái nhai đêm, tiếng vườn mỏi quả

Tiếng võng vẽ vòng, tiếng mọt mài trưa

 

Vẫn chưa ra khỏi bãi bò nhẩn nha gặm cỏ

Chưa ra khỏi bờ tre quẫy gió

Khu vườn tiếng chim xanh mãi mái hồn

Giếng nước mái đình, mắt níu tay ôm....

 

Chưa ra khỏi

Không bao giờ ra khỏi!

Anh vẫn còn đi

Trời rộng

Năm dài ....

                                                  Ngô Hà Phương


Ý kiến bạn đọc