Multimedia Đọc Báo in

Khói rạ đồng xa

07:49, 25/02/2024

Em kể nhớ, khi mùa lên khói rạ

Đốt giữa đồng, đám trẻ ngồi hơ tay

Mưa và rét rủ nhau đuổi bắt

Củ khoai lùi đen nhẻm tựa hòn than.

 

Em kể nhớ, còn ta ôn nỗi nhớ

Chiếc áo tơi mẹ mặc gió luồn qua

Cha đi cày chân run điệu tất tả

Ta theo học bì bõm nước lội qua.

 

Những năm đói vàng da, xanh mặt

Mùa đông về lay lắt những phận người

Mớ khoai chạc mẹ mót cánh đồng lạ

Nuôi bầy con qua ngày tám, tháng ba.

 

Em kể nhớ, khi mùa lên khói rạ

Ta bây giờ sương khói phủ đời trai

Thèm trở lại cánh đồng xa ngái

Cưỡi lưng trâu rong ruổi dặm dài.       

Từ Dạ Linh


Ý kiến bạn đọc


(Video) Chủ động kết nối, giải quyết việc làm cho người lao động
Tỉnh Đắk Lắk luôn tạo điều kiện thuận lợi về cơ chế, chính sách thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp, đẩy mạnh đào tạo nghề để người dân có nhiều cơ hội tìm kiếm việc làm, có thu nhập ổn định, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội địa phương.