Multimedia Đọc Báo in
Đồng lòng bảo vệ vùng biên
16:51, 02/03/2022
Những năm qua, cùng với sự nỗ lực của lực lượng Bộ đội Biên phòng, cấp ủy, chính quyền địa phương và quần chúng nhân dân ở khu vực biên giới của tỉnh đã trở thành nòng cốt trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới trong tình hình mới.