Multimedia Đọc Báo in
Tập 1 - Điểm sáng nơi vùng cao
16:53, 06/04/2022
Với mỗi người dân Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh là tấm gương sáng ngời, mẫu mực về đạo đức cách mạng. Người đã để lại một di sản vô cùng quý báu đó là tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và ngày nay đã trở thành lẽ sống tự nhiên trong mỗi người dân Việt Nam.

(Video) Sôi nổi sân chơi ngày hè cho trẻ
Mùa hè năm 2023 vừa bắt đầu. Nhiều sân chơi, khóa học, hoạt động rèn luyện kỹ năng sống cho trẻ được phụ huynh quan tâm lựa chọn, nhằm tạo cho trẻ những ngày hè an toàn, bổ ích, vui tươi, đồng thời giúp trẻ có thêm kiến thức và kỹ năng sống.