Multimedia Đọc Báo in
Đẩy mạnh thực hiện mục tiêu Bảo hiểm Y tế toàn dân
10:43, 01/07/2022
Bảo hiểm Y tế là một chính sách xã hội quan trọng, mang ý nghĩa nhân đạo và có tính chia sẻ cộng đồng sâu sắc, được Đảng và Nhà nước ta hết sức coi trọng.