Multimedia Đọc Báo in
Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên: Khẳng định niềm tin từ chất lượng khám chữa bệnh
20:44, 26/09/2022
Với phương châm lấy y đức là nhiệm vụ trung tâm, nâng cao y nghiệp là nhiệm vụ then chốt, thời gian qua, Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên luôn phát huy tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần tích cực vào công tác khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe người dân.