Multimedia Đọc Báo in
(Video)Vạn bước chân đi tìm con chữ
14:08, 24/10/2022
Lọt thỏm giữa trùng điệp núi đồi, buôn Đắk Sar (xã Đắk Nuê, huyện Lắk) đời sống của người dân còn gặp nhiều khó khăn. Trong đó, con đường giao thông huyết mạch để vào buôn vẫn là đường đất, hư hỏng nghiêm trọng luôn trong tình trạng “nắng bụi, mưa bùn” khiến việc đi lại gặp rất nhiều khó khăn. Khó khăn là vậy, nhưng điều đáng mừng là đa phần những trẻ em nơi đây vẫn nỗ lực vượt qua để đến trường tìm con chữ.

(Infographic) Kế hoạch phát triển đảng viên năm 2024 của Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk
Tỉnh ủy Đắk Lắk đã ban hành Kế hoạch số 199-KH/TU, ngày 23/1/2024 về thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban chấp hành Trung ương Đảng và Nghị quyết số 18-NQ/TU, ngày 6/12/2023 của Tỉnh ủy đối với công tác phát triển đảng viên năm 2024.