Multimedia Đọc Báo in
(Video) "Quả ngọt” sau 10 năm xây dựng nông thôn mới
09:59, 09/11/2022

Sau 10 năm triển khai thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, tỉnh Đắk Lắk đã gặt hái được nhiều thành tựu quan trọng. Qua đó làm thay đổi diện mạo nông thôn và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. "Quả ngọt” đó khẳng định vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền và sự đồng lòng, chung sức của các tầng lớp nhân dân.