Multimedia Đọc Báo in
(Video) "Quả ngọt” sau 10 năm xây dựng nông thôn mới
09:59, 09/11/2022

Sau 10 năm triển khai thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, tỉnh Đắk Lắk đã gặt hái được nhiều thành tựu quan trọng. Qua đó làm thay đổi diện mạo nông thôn và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. "Quả ngọt” đó khẳng định vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền và sự đồng lòng, chung sức của các tầng lớp nhân dân.


(Infographic) Những nội dung cơ bản về Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam 
Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028 sẽ được tổ chức vào đầu tháng 12/2023 tại Thủ đô Hà Nội. Đây là sự kiện chính trị quan trọng đánh dấu bước phát triển mới của phong trào công nhân, viên chức, lao động, khẳng định vai trò, vị trí của giai cấp công nhân, tổ chức Công đoàn Việt Nam trong bối cảnh tình hình mới với mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cụ thể.