Multimedia Đọc Báo in
(Video) Tạo đà cất cánh năm 2023
11:47, 30/12/2022

Mặc dù chịu nhiều tác động bất lợi nhưng kinh tế - xã hội của Đắk Lắk năm 2022 vẫn tiếp tục phát triển tích cực, có nhiều khởi sắc. Đây là tiền đề quan trọng, tạo đà cất cánh cho tỉnh trong năm 2023 và những năm tiếp theo.


(Video) Nỗ lực điều tiết nước chống hạn
Mùa khô đang bước vào giai đoạn khốc liệt, hạn hán cục bộ đã xảy ra ở một số địa phương, do đó các đơn vị quản lý, địa phương trên địa bàn tỉnh đang nỗ lực triển khai điều tiết nước phù hợp từ các công trình thuỷ lợi nhằm đảm bảo nước tưới và chống hạn cho cây trồng.