Multimedia Đọc Báo in
(Video) Vui lễ hội mừng lúa mới của đông bào Xê đăng ở huyện Cư M’gar
22:36, 01/01/2023
Ngày đầu năm mới, đồng bào Xê đăng ở buôn H’ring (xã Ea H’đing, huyện Cư M’gar) lại tổ chức Lễ hội mừng lúa mới. Đây là nghi lễ nông nghiệp phản ánh sinh động nét văn hoá của bà con nơi đây.