Multimedia Đọc Báo in
(Video) Chợ truyền thống thời công nghệ số
20:46, 28/02/2023

Chuyển đổi số đã và đang tác động mạnh mẽ đến hoạt động sản xuất, kinh doanh trên thị trường. Tại các chợ truyền thống của tỉnh Đắk Lắk, từ thành thị đến nông thôn, tiểu thương đã chủ động “nhập cuộc” bán hàng trên các nền tảng công nghệ để thu hút khách.


(Video) Người sống giữa lòng dân…
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, người cộng sản kiên trung, suốt đời cống hiến cho lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, vì hạnh phúc của nhân dân. Dù đồng chí đã đi xa, nhưng hình ảnh về người cán bộ với nhân cách lớn, tấm gương đạo đức cách mạng sáng ngời sẽ còn mãi trong tâm trí của người dân Việt Nam nói chung và đồng bào các dân tộc tỉnh Đắk Lắk nói riêng.