Multimedia Đọc Báo in
(Video) “Níu chân” học sinh trở lại trường
22:40, 09/03/2023

Dù gặp rất nhiều khó khăn trong việc huy động và duy trì tỷ lệ học sinh chuyên cần nhưng ngành Giáo dục Đắk Lắk đã chủ động triển khai nhiều giải pháp nhằm đưa học sinh trở lại trường học.