Multimedia Đọc Báo in
(Video) Gam màu sáng trong bức tranh kinh tế - xã hội Đắk Lắk năm 2023
15:30, 31/12/2023

Năm 2023, tỉnh Đắk Lắk đối diện không ít khó khăn, thách thức, song với sự đoàn kết, thống nhất, quyết tâm chính trị cao của cả hệ thống chính trị, sự vượt khó của cộng đồng doanh nghiệp và sự đồng thuận của nhân dân, nhiều giải pháp được triển khai hiệu quả, tạo cho bức tranh kinh tế - xã hội của tỉnh những gam màu sáng.


(Video) Chủ động kết nối, giải quyết việc làm cho người lao động
Tỉnh Đắk Lắk luôn tạo điều kiện thuận lợi về cơ chế, chính sách thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp, đẩy mạnh đào tạo nghề để người dân có nhiều cơ hội tìm kiếm việc làm, có thu nhập ổn định, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội địa phương.