Multimedia Đọc Báo in
(Video) Nỗ lực “phủ xanh” tài khoản định danh điện tử
21:11, 12/03/2024

Đẩy nhanh tiến độ cài đặt, kích hoạt định danh điện tử (VNeID) nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân giao dịch mọi lúc mọi nơi, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, cải cách hành chính, chuyển đổi số... là nhiệm vụ mà cấp ủy, chính quyền các cấp của tỉnh Đắk Lắk đang nỗ lực thực hiện.