Multimedia Đọc Báo in
(Video) Lan tỏa phong trào xóa nhà tạm, nhà dột nát
16:03, 07/05/2024

Nhờ sự vào cuộc tích cực của chính quyền địa phương và chung tay ủng hộ của nhân dân, ước mơ về căn nhà khang trang của rất nhiều hộ nghèo tại tỉnh Đắk Lắk đã trở thành hiện thực.