Multimedia Đọc Báo in

Huyện Krông Pắc: Linh hoạt phương án dạy và học phù hợp với điều kiện thực tế

16:50, 17/09/2021

Theo Phòng Giáo dục – Đào tạo huyện Krông Pắc, để bảo đảm việc dạy và học gắn với công tác phòng, chống dịch COVID-19, các trường học đã triển khai những phương án dạy và học phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị, địa phương.

Theo đó, hiện nay khi chưa thực hiện dạy và học trực tiếp, bậc tiểu học có 19.370 học sinh được tổ chức dạy học như sau: Dạy học trực tuyến có 2.549 em (13,16%); Dạy học bằng hình thức giao bài và các hình thức khác 16.821 em (86,84%).

Phòng Giáo dục - Đào tạo huyện Krông Pắc kiểm tra công tác phòng chống dịch tại các trường học trên địa bàn huyện
Lãnh đạo Phòng Giáo dục - Đào tạo huyện Krông Pắc kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại các trường học trên địa bàn huyện.

Bậc THCS có 12.769 học sinh được tổ chức dạy học như sau: Dạy học trực tuyến là 7.286 em (57,1%); Dạy học qua truyền hình là 1.999 em (15,7%); Dạy học bằng hình thức giao bài và các hình thức khác 3.484 em (27,2%). 

Khi đủ điều kiện, học sinh được đến trường để học trực tiếp, các trường học thực hiện chia nhỏ lớp học bảo đảm việc giãn cách theo quy định; mở cổng phụ để giảm mật độ khi học sinh đến trường cũng như khi tan học.

Các trường học hướng dẫn cụ thể để phụ huynh tổ chức đưa, đón con em từ nhà đến trường và từ trường về nhà; khi đợi ở trước cổng trường, thực hiện đứng giãn cách theo khung giờ của từng khối lớp. Việc tổ chức quản lý, phòng chống dịch giữa giáo viên và học sinh, giữa học sinh và học sinh được phân công nhiệm vụ tới từng thành viên trong Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 của nhà trường. 

Lê Hương


Ý kiến bạn đọc


(Infographic) Những nội dung cơ bản về Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam 
Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028 sẽ được tổ chức vào đầu tháng 12/2023 tại Thủ đô Hà Nội. Đây là sự kiện chính trị quan trọng đánh dấu bước phát triển mới của phong trào công nhân, viên chức, lao động, khẳng định vai trò, vị trí của giai cấp công nhân, tổ chức Công đoàn Việt Nam trong bối cảnh tình hình mới với mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cụ thể.