Multimedia Đọc Báo in

Giai đoạn 2016 - 2020: Tỷ lệ hộ nghèo huyện M’Drắk bình quân giảm 7,16%/năm

06:33, 19/05/2022

Chiều 18/5, Đoàn công tác của Ban Dân tộc - HĐND tỉnh do đồng chí Lê Văn Cường - Trưởng Ban làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND huyện M’Drắk nhằm đánh giá kết quả thực hiện Nghi ̣quyết số 15/2016/NQ-HĐND, ngày 14/12/2016 của HĐND tỉnh về Chương trình giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2016 - 2020 đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện.

Huyện M’Drắk có 12 xã, 1 thị trấn, 121 thôn, buôn, tổ dân phố; trong đó, có 8 xã đặc biệt khó khăn. Dân số toàn huyện hơn 81 ngàn người, với 17 dân tộc cùng sinh sống; trong đó, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm trên 48%. Tỷ lệ hộ nghèo chiếm 42,34%, hộ cận nghèo chiếm 20,51%; tỷ lệ hộ nghèo là đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 59,68% (4.862 hộ).

Giai đoạn 2016 - 2020, quá trình triển khai thực hiện công tác giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp, các thành phần kinh tế và toàn xã hội với sự vươn lên thoát nghèo của các hộ nghèo trong huyện. Từ đó, số hộ nghèo của huyện giảm từ 8.837 hộ, chiếm 51,69% (năm 2016) xuống còn 3.025 hộ, chiếm tỷ lệ 15,89% (năm 2020), bình quân giảm 7,16%/năm.

1
Quang cảnh buổi làm việc tại UBND huyện M’Drắk.

Việc đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất và dân sinh trên địa bàn huyện thuộc Chương trình giảm nghèo bền vững phù hợp quy hoạch dân cư và quy hoạch sản xuất, bảo đảm phục vụ có hiệu quả đời sống và phát triển sản xuất của người dân. Đến nay, 100% xã có đường trung tâm được nhựa hóa hoặc bê tông hóa; 100% xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế; 100% xã có mạng lưới mầm non, tiểu học, THCS, trung tâm học tập cộng đồng; 92,39% hộ được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh; các công trình thủy lợi đáp ứng trên 70% nhu cầu tưới tiêu cho cây trồng…

Bên cạnh đó, thời gian qua, thông qua Chương trình giảm nghèo bền vững, huyện đã được hỗ trợ xây dựng 118 công trình về giao thông, thủy lợi, giáo dục, văn hóa… với kinh phí hơn 69 tỷ đồng; hỗ trợ 84 mô hình phát triển sản xuất cho 1.392 hộ nghèo, hộ cận nghèo với kinh phí trên 13 tỷ đồng; tổ chức 37 lớp dạy nghề cho 1.273 người (chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số), với kinh phí thực hiện hơn 5 tỷ đồng; cấp hơn 332.000 thẻ bảo hiểm y tế cho người nghèo, cận nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số vùng đặc biệt khó khăn; hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho 509 hộ nghèo, với tổng kinh phí thực hiện hơn 18 tỷ đồng…

Qua giám sát, Đoàn công tác chỉ ra một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục như: đội ngũ cán bộ làm công tác giảm nghèo, nhât là ở cấp cơ sở là cán bộ kiêm nhiêm nên hạn chế về năng lực, trình độ, vẫn còn tâm lý nể nang, cục bộ nên đánh giá tiêu chí hộ nghèo chưa thực sự chính xác; công tác lập hồ sơ và triển khai hỗ trợ một số đối tượng còn thực hiện chậm; một số hộ nghèo chưa tiếp cận được nguồn vốn vay; công tác đào tạo nghề chưa nhiều, cơ hội tìm kiếm việc làm, sử dụng nghề được đào tạo của học viên chưa cao; do tác động của kinh tế thị trường như giá cả nông sản biến động thất thường, thiên tai, dịch bệnh thường xuyên xảy ra nên dẫn đến tình trạng người nông dân mất mùa, chưa thoát được nghèo hoặc thoát nghèo nhưng nguy cơ tái nghèo cao…

1
Trưởng Ban Dân tộc - HĐND tỉnh Lê Văn Cường phát biểu trong buổi làm việc với UBND huyện M’Drắk.

Phát biểu tại buổi làm việc, Trưởng Ban Dân tộc - HĐND tỉnh Lê Văn Cường đề nghị thời gian tới, huyện M’Drắk cần tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp, ngành về lĩnh vực giảm nghèo; nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác giảm nghèo ở cấp cơ sở, đặc biệt là ở các xã nghèo, vùng sâu vùng xa, vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong quá trình thực hiện nhằm bảo đảm thực hiện đầy đủ, kịp thời và nâng cao hiệu quả các chương trình, chính sách của Đảng và Nhà nước, không để xảy ra tiêu cực, lãng phí; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức của cấp ủy đảng, chính quyền và các tầng lớp nhân dân, nhất là hộ nghèo về mục tiêu giảm nghèo bền vững; khắc phục tình trạng trông chờ, ỉ lại, khơi dậy ý chí chủ động, vươn lên của chính người nghèo, từ đó tiếp nhận và sử dụng có hiệu quả các chính sách, nguồn lực hỗ trợ của Nhà nước, của cộng đồng để thoát nghèo…

1
Trưởng Ban Dân tộc - HĐND tỉnh Lê Văn Cường kiểm tra, giám sát thực tế việc hỗ trợ nguồn vốn phát triển sản xuất cho một hộ dân ở xã Krông Á.

*Sáng cùng ngày, Đoàn công tác đã tiến hành kiểm tra, giám sát tại UBND xã Krông Á và kiểm tra thực tế việc hỗ trợ phát triển kinh tế cho một số hộ nghèo trên địa bàn xã.

Thế Hùng


Ý kiến bạn đọc