Multimedia Đọc Báo in

Thúc đẩy tiến trình chuyển đổi số gắn với cải cách hành chính

18:09, 21/02/2023

Sáng 21/2, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính (CCHC) năm 2022 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo CCHC tỉnh Nguyễn Tuấn Hà và Giám đốc Sở Nội vụ Bạch Văn Mạnh chủ trì hội nghị.

Theo báo cáo tại hội nghị, trong năm 2022 Ban Chỉ đạo CCHC chỉnh đã chỉ đạo quyết liệt, quan tâm triển khai CCHC, đưa ra các giải pháp tích cực trong giải quyết khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư, thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. 

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Hà chủ trì hội nghị.
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Hà phát biểu tại hội nghị.

Công tác tuyên truyền CCHC được đẩy mạnh, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, thái độ, trách nhiệm công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đặc biệt là trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Cải cách thể chế tiếp tục được triển khai đồng bộ. Việc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp chính quyền địa phương được đẩy mạnh; tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sử dụng ngân sách…

Công tác thanh tra, kiểm tra CCHC tiếp tục được quan tâm; đã hoàn thành kiểm tra 100% kế hoạch theo hình thức kiểm tra trực tiếp tại 11 cơ quan, đơn vị, địa phương. Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố kịp thời triển khai việc kiện toàn, sắp xếp, tinh gọn bộ máy.

Đại biểu tham dự hội nghị.
Đại biểu tham dự hội nghị.

Đặc biệt, trong xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, hướng đến chính quyền số, 100% cán bộ, công chức, viên chức ở các sở, ban, ngành (cấp tỉnh); UBND cấp huyện, cấp xã được trang bị máy tính. Toàn tỉnh đã thành lập gần 1.200 tổ công nghệ số cộng đồng với hơn 7.200 thành viên để hướng dẫn người dân, doanh nghiệp sử dụng các nền tảng số thiết yếu phục vụ người dân và doanh nghiệp. 

Hệ thống Cổng dịch vụ công tỉnh Đắk Lắk cung cấp gần 1.700 thủ tục hành chính. Trong đó, tỷ lệ triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 của tỉnh đạt 100% thủ tục hành chính đủ điều kiện cung cấp mức độ 4. 

Tại hội nghị, các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến, tham luận nêu rõ những khó khăn khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp cải thiện Chỉ số CCHC năm 2023.

Trong đó, một số nội dung được bàn thảo cụ thể: nguyên nhân xảy ra tình trạng giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính (TTHC) lĩnh vực đất đai trễ hạn cao; cải thiện điểm CCHC thuộc lĩnh vực xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số; giải pháp hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp, phấn đấu hoàn thành tiêu chí thành phần về mức độ phát triển doanh nghiệp của tỉnh trong Bộ chỉ số đánh giá xác định CCHC cấp tỉnh; nâng cao sự hài lòng của người dân đối với việc thực thi chính sách và cung ứng dịch vụ công…

Ký cam kết thực hiện chỉ tiêu về CCHC năm 2023.
Ký cam kết thực hiện chỉ tiêu về CCHC năm 2023.

Hội nghị cũng đã đánh giá kết quả cam kết thực hiện chỉ tiêu về CCHC năm 2022 và ký cam kết thực hiện chỉ tiêu về CCHC năm 2023.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Hà yêu cầu các ngành, các cấp trong thời gian tới tập trung thực hiện nghiêm túc, đầy đủ chủ trương, chính sách, các chỉ đạo từ Chính phủ, Bộ ngành Trung ương, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh đối với công tác CCHC, đề cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu trong công tác kiểm tra, giám sát CCHC; sớm hoàn thiện Đề án cải thiện hiệu quả quản trị và CCHC công tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2021 – 2025.

Bên cạnh đó, đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC; nghiên cứu, đề xuất giải pháp tháo gỡ các vướng mắc về cơ chế, chính sách, TTHC, thông qua tăng cường đối thoại, lấy ý kiến người dân, doanh nghiệp; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong hoạt động công vụ; thúc đẩy tiến trình chuyển đổi số tỉnh Đắk Lắk, gắn với CCHC; xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số, kinh tế số, xã hội số và đô thị thông minh.

Lan Anh
 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Huyện Cư Kuin nỗ lực nâng cao chất lượng khám chữa bệnh
Trong những năm gần đây, các cơ sở y tế trên địa bàn huyện Cư Kuin đã quan tâm đầu tư trang thiết bị, nhân lực và mở rộng hoạt động khám chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế. Qua đó, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong việc khám chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế.