Multimedia Đọc Báo in

Hội nghị quán triệt và triển khai Kết luận số 58 của Ban Bí thư về tổ chức và hoạt động của Hội Người cao tuổi Việt Nam

17:25, 12/09/2023

Ngày 12/9, Hội Người cao tuổi Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt, triển khai kết luận số 58-KL/TW ngày 23/6/2023 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tổ chức hoạt động của Hội Người cao tuổi Việt Nam.

Tại điểm cầu Đắk Lắk tham dự hội nghị có đại diện một số sở, ngành, Ban đại diện Hội Người cao tuổi (NCT) tỉnh; cán bộ Hội Người cao tuổi các huyện, thị xã, thành phố…

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt kết luận số 58-KL/TW ngày 23/6/2023 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tổ chức hoạt động của Hội Người cao tuổi Việt Nam. Kết luận nêu rõ: Qua 10 năm thực hiện mô hình thí điểm hội người cao tuổi cấp tỉnh, cấp huyện tại 13 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các cấp ủy, tổ chức đảng, Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam đã nghiêm túc quán triệt, triển khai thực hiện thí điểm đạt kết quả tích cực.

Các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu Đắk Lắk.

Công tác lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước đối với việc bảo vệ, chăm sóc, phát huy vai trò người cao tuổi được tăng cường. Nhận thức của cán bộ, đảng viên và xã hội về vị trí của hội người cao tuổi được nâng cao. Tổ chức bộ máy, cán bộ hội được củng cố, kiện toàn, thực hiện tốt hơn vai trò đại diện cho quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của người cao tuổi; động viên người cao tuổi chấp hành đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, tăng cường đồng thuận xã hội, góp phần giữ gìn, phát huy giá trị tốt đẹp của văn hóa gia đình, cộng đồng, dân tộc.

Kết luận nhấn mạnh các nhiệm vụ, trong đó cần: Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các cấp đối với hội và công tác người cao tuổi; quán triệt sâu sắc, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện nghiêm quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về người cao tuổi; rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện pháp luật phù hợp với chất lượng dân số, tuổi thọ trung bình ngày càng tăng và tốc độ già hóa dân số; tăng cường quản lý nhà nước, đầu tư nguồn lực để thực hiện có hiệu quả chính sách, pháp luật, nhất là chính sách bảo đảm an sinh cho người cao tuổi.

Người cao tuổi Đắk Lắk tham gia Chương trình đồng diễn dưỡng sinh chào mừng ngày Quốc khánh 2/9.

Đắk Lắk có 154.695 người cao tuổi, có 143.178 hội viên sinh hoạt tại 15 Ban đại diện Hội NCT cấp huyện, 184 Hội NCT cơ sở và 2470 chi hội. Thời gian qua, các cấp hội đã thực hiện tốt công tác người cao tuổi; phát huy vai trò của người cao tuổi trong xây dựng Đảng, chính quyền, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương; phát huy vai trò người cao tuổi trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, bảo vệ môi trường, phát triển kinh tế…

Mai Sao


Ý kiến bạn đọc


(Video) Huyện Cư Kuin nỗ lực nâng cao chất lượng khám chữa bệnh
Trong những năm gần đây, các cơ sở y tế trên địa bàn huyện Cư Kuin đã quan tâm đầu tư trang thiết bị, nhân lực và mở rộng hoạt động khám chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế. Qua đó, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong việc khám chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế.