Multimedia Đọc Báo in

Tích cực, chủ động đổi mới nội dung, phương thức hoạt động Hội người cao tuổi

11:02, 13/09/2023

Tỉnh ủy Đắk Lắk đã ban hành Chỉ thị số 43 - CT/TU ngày 8/9/2023 về việc triển khai thực hiện Kết luận số 58-KL/TW ngày 23/6/2023 của Ban Bí thư về tổ chức và hoạt động của Hội Người cao tuổi Việt Nam.

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan, đơn vị trong tỉnh triển khai thực hiện tốt một số nhiệm vụ cụ thể như sau:

Tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền đối với Hội Người cao tuổi và công tác người cao tuổi; quán triệt sâu sắc, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, cụ thể hoá và tổ chức thực hiện nghiêm quan điểm, chủ trương, nhất là nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về người cao tuổi.

Hội viên Hội Người cao tuổi huyện Krông Năng tham gia hoạt động văn nghệ tại địa phương.

Rà soát, bổ sung, hoàn thiện pháp luật phù hợp với chất lượng dân số, tuổi thọ trung bình ngày càng tăng và tốc độ già hoá dân số. Tăng cường quản lý Nhà nước, đầu tư nguồn lực để thực hiện có hiệu quả chính sách, pháp luật, nhất là chính sách đảm bảo an sinh cho người cao tuổi; Chương trình hành động quốc gia về người cao tuổi giai đoạn 2021- 2030; khuyến khích người cao tuổi tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước; quan tâm chỉ đạo xây dựng, quản lý quỹ chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi các cấp hoạt động có hiệu quả, đúng pháp luật.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao trách nhiệm của gia đình, cộng đồng, xã hội trong bảo vệ, chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi; trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội trong phối hợp và thống nhất hành động, hoạt động giám sát, phản biện xã hội; kịp thời lắng nghe, phản ánh, kiến nghị với các cấp ủy, chính quyền về nhu cầu, nguyện vọng chính đáng, hợp pháp của người cao tuổi. Phát hiện, biểu dương, nhân rộng mô hình tốt, cách làm hay, tấm gương điển hình người cao tuổi và hội người cao tuổi các cấp.

Hội người cao tuổi tỉnh tích cực, chủ động đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; xây dựng hội vững mạnh, thực hiện tốt vai trò đại diện quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của hội viên; đẩy mạnh phát triển hội viên và tổ chức hội cơ sở; thực hiện tốt công tác bảo vệ, chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi; chăm sóc giúp đỡ người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn; động viên người cao tuổi phát huy trí tuệ, kinh nghiệm góp phần phát triển địa phương, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; làm cầu nối vững chắc giữa Đảng, Nhà nước với người cao tuổi.

Ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với Hội Người cao tuổi tỉnh và các đơn vị liên quan đôn đốc, kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết việc thực hiện Chỉ thị; định kỳ báo cáo kết quả thực hiện với Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Hiện nay, Đắk Lắk có 154.695 người cao tuổi với 143.178 hội viên sinh hoạt tại 15 Ban đại diện Hội NCT cấp huyện, 184 Hội NCT cơ sở và 2470 chi hội. Thời gian qua, các cấp hội đã thực hiện tốt công tác người cao tuổi; phát huy vai trò của người cao tuổi trong xây dựng Đảng, chính quyền, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, bảo vệ môi trường, phát triển kinh tế…

Mai Sao

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Huyện Cư Kuin nỗ lực nâng cao chất lượng khám chữa bệnh
Trong những năm gần đây, các cơ sở y tế trên địa bàn huyện Cư Kuin đã quan tâm đầu tư trang thiết bị, nhân lực và mở rộng hoạt động khám chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế. Qua đó, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong việc khám chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế.