Multimedia Đọc Báo in

Huyện Krông Bông: Tăng cường công tác xuất khẩu lao động

08:27, 08/12/2023

Xác định xuất khẩu lao động (XKLĐ) là hướng giải quyết việc làm hiệu quả cho người lao động và góp phần quan trọng trong việc giảm nghèo bền vững, thời gian qua, các cấp ủy đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở trên địa bàn huyện Krông Bông đã chú trọng thực hiện những giải pháp nhằm tăng cường công tác này.

Thực hiện Chương trình số 39-Ctr/TU, ngày 27/4/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW ngày 12/12/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài trong tình hình mới (Chỉ thị số 20), ngày 30/5/2023, Ban Thường vụ Huyện ủy Krông Bông đã ban hành Kế hoạch số 151-KH/HU về việc triển khai thực hiện Chương trình số 39-CTr/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai thực hiện Chỉ thị số 20 trên địa bàn huyện Krông Bông (Kế hoạch 151).

Theo đó, kế hoạch đề ra các mục tiêu: tạo nguồn lao động có trình độ chuyên môn, ngoại ngữ, tay nghề cao, tiếp thu khoa học - kỹ thuật, có tác phong làm việc chuyên nghiệp; khi về nước là tấm gương trong việc giúp bản thân và gia đình thoát nghèo, có thu nhập cao, tư vấn, hỗ trợ cho nhiều lao động tại địa phương; phấn đấu mỗi năm đưa 30 - 40 người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, số lao động của huyện đi làm việc ở nước ngoài mỗi năm tăng từ 10 - 15%.

Kinh tế của gia đình bà Lê Thị Phi Yến (tổ dân phố 7, thị trấn Krông Kmar, huyện Krông Bông) ổn định hơn nhờ cho con trai đi xuất khẩu lao động từ năm 2019.

Để thực hiện các mục tiêu trên, Ban Thường vụ Huyện ủy đã đề ra 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu: Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng về công tác XKLĐ; đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức về công tác XKLĐ; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về XKLĐ; chú trọng công tác tạo nguồn để đẩy mạnh XKLĐ; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với việc đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài.

 

Từ năm 2019 đến nay, trên địa bàn huyện Krông Bông có 95 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Riêng từ đầu năm 2023 đến nay đã có 35 người tham gia XKLĐ, đạt chỉ tiêu kế hoạch được giao.

Nhằm cụ thể hóa các nội dung đề ra trong Kế hoạch 151, UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện phối hợp với các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch tổ chức tuyên truyền những nội dung về công tác XKLĐ. Trong đó tập trung thông tin, tuyên truyền chính sách, pháp luật về XKLĐ; thông tin kịp thời, khách quan về tình hình người lao động Việt Nam đi XKLĐ, nhu cầu tuyển lao động của các nước thông qua những đơn hàng cụ thể; giới thiệu những điển hình của địa phương, đơn vị, tổ chức, cá nhân thực hiện tốt công tác XKLĐ. Đặc biệt là thông tin cảnh báo những hành vi, thủ đoạn lừa đảo trong hoạt động XKLĐ, cũng như hậu quả, rủi ro đối với người lao động bỏ trốn nhằm ở lại cư trú bất hợp pháp nơi nước sở tại.

Bên cạnh đó, UBND huyện luôn tạo điều kiện thuận lợi theo quy định của pháp luật để các doanh nghiệp đủ điều kiện pháp lý đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài thực hiện các hoạt động tư vấn, tuyển dụng lao động tại địa phương.

Trong giai đoạn từ năm 2019 đến 6 tháng đầu năm 2023, UBND huyện đã tổ chức 35 phiên giao dịch việc làm lưu động tại các xã, với sự tham gia của nhiều doanh nghiệp và trên 5.100 người lao động. Hằng năm, UBND huyện tổ chức giao chỉ tiêu, kế hoạch về giải quyết việc làm cho người lao động, trong đó có chỉ tiêu về XKLĐ.

Đồng thời, ban hành các kế hoạch triển khai, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị; trong quá trình thực hiện có sự phối hợp đồng bộ, hiệu quả của các cơ quan, ban, ngành, đơn vị có liên quan. Đặc biệt, UBND huyện thường xuyên kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện, kịp thời khắc phục những tồn tại, hạn chế.

Gia đình bà H'Oăn Liêng (buôn Ja, xã Hòa Sơn, huyện Krông Bông) mua được thêm bò để tăng gia sản xuất nhờ số tiền mà con trai đi xuất khẩu lao động gửi về.

Bà Đinh Trần Thị Bích Nga, Trưởng Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Krông Bông đánh giá, thông qua việc phổ biến, quán triệt các chỉ thị, văn bản về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác XKLĐ của UBND huyện, các ngành, các cấp, cán bộ, công chức, người lao động trên địa bàn huyện đã nhận thức rõ hơn về mục đích và nhiệm vụ quan trọng của công tác này. Công tác tư vấn XKLĐ tại địa phương dần đi vào hiệu quả, số lượng người tham gia XKLĐ ngày càng tăng theo từng năm. Tuy nhiên, tổng số người tham gia XKLĐ còn hạn chế so với lực lượng lao động của huyện. Ngoài yếu tố khách quan như ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 thì nguyên nhân phần lớn vẫn đến từ tâm lý e ngại của người dân khi đến một môi trường xa lạ, trình độ học vấn thấp, chi phí cao…

Chính vì vậy, để hoàn thành các chỉ tiêu về giải quyết việc làm cho người lao động nói chung và XKLĐ nói riêng, trong thời gian tới huyện sẽ thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp như: đẩy mạnh, cải cách phương pháp thông tin, tuyên truyền về việc làm, XKLĐ cho người lao động; ban hành các văn bản triển khai thực hiện những chỉ tiêu XKLĐ phù hợp với nhu cầu thị trường và trình độ, năng lực của người lao động tại địa phương. Đặc biệt, các xã, thị trấn rà soát, khảo sát nhu cầu tìm việc làm, XKLĐ, nhu cầu học nghề từ đầu năm để tổng hợp danh sách cụ thể gửi UBND huyện. Trên cơ sở đó, UBND huyện chỉ đạo, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp triển khai thực hiện những hoạt động hỗ trợ cho người lao động...

Khả Lê


Ý kiến bạn đọc