Multimedia Đọc Báo in

Huyện Krông Búk: Giảm nghèo hiệu quả và bền vững

08:27, 25/01/2024

Xác định công tác giảm nghèo bền vững là một trong những nhiệm vụ quan trọng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, thời gian qua, huyện Krông Búk đã đề ra nhiều giải pháp nhằm nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống nhân dân, giảm tỷ lệ hộ nghèo.

Cư Pơng là xã khó khăn của huyện, với tỷ lệ hộ đồng bào DTTS chiếm trên 50%. Để giảm nghèo bền vững, ngoài thực hiện đúng, đủ, kịp thời các chế độ, chính sách dành cho hộ nghèo, cấp ủy, chính quyền xã đã chú trọng phát triển kinh tế, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân, nhất là những hộ nghèo, cận nghèo.

Cán bộ Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Krông Búk giải ngân vốn tín dụng cho hộ nghèo.

Hằng năm UBND xã đã chỉ đạo các thôn, buôn rà soát hộ nghèo, cận nghèo và nắm bắt nhu cầu của từng hộ để xây dựng kế hoạch, giải pháp hỗ trợ cụ thể. Ông Phạm Văn Cháng, Chủ tịch UBND xã cho biết, để đảm bảo hộ nghèo, cận nghèo được tiếp cận, thụ hưởng các chương trình, dự án và sử dụng nguồn vốn vay ưu đãi đúng mục đích, các tổ chức, đoàn thể có trách nhiệm giám sát, hướng dẫn bà con, hội viên phát triển kinh tế và sử dụng hiệu quả nguồn vốn vay. Bên cạnh đó, thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật về trồng trọt, chăn nuôi giúp bà con có kiến thức, kỹ năng để lựa chọn mô hình sản xuất phù hợp. Chính quyền xã tạo điều kiện, hỗ trợ để người lao động của địa phương tìm kiếm việc làm ổn định... Nhờ đó, năm 2023, tỷ lệ hộ nghèo của xã giảm còn 2,13%.

 

“Các chính sách giảm nghèo đi vào cuộc sống đã mở ra cơ hội cho hộ nghèo có vốn sản xuất, có việc làm ổn định để tăng thu nhập, cải thiện điều kiện sống và từng bước thoát nghèo bền vững ” – ông Y Ni Mlô, Phó Chủ tịch UBND huyện Krông Búk.

Tại xã Cư Né, những năm gần đây, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng lên, trong đó có nhiều hộ nghèo được thụ hưởng các chính sách ưu đãi của Đảng, Nhà nước đã cải thiện thu nhập, vươn lên thoát nghèo bền vững. Điển hình như gia đình anh Y Pik Niê ở buôn Kđrô 1, trước đây là hộ nghèo. Do đất sản xuất ít, dù cố gắng lao động cũng chỉ đủ đắp đổi qua ngày. Năm 2021, gia đình anh được vay 50 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội huyện để phát triển mô hình nuôi dê. Nhờ chăm chỉ, chăm sóc đúng kỹ thuật, trung bình mỗi năm đàn dê tăng từ 4 - 6 con. Với thu nhập ổn định từ bán dê giống và dê thịt, năm 2023 gia đình anh thoát nghèo bền vững.

Ông Y Ni Mlô, Phó Chủ tịch UBND huyện cho biết, công tác giảm nghèo luôn được xác định là nhiệm vụ quan trọng và đặt trong chương trình tổng thể phát triển kinh tế - xã hội chung của huyện. Để giảm nghèo bền vững, năm 2023 Ngân hàng Chính sách xã hội huyện đã cho 1.749 lượt hộ vay vốn, với tổng doanh số đạt gần 81 tỷ đồng. Huyện cũng đã quan tâm công tác đào tạo nghề, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân. Qua đó, giải quyết việc làm cho 1.517 lao động; đào tạo nghề gần 2.600 lao động nông thôn. Cùng với đó, địa phương cũng chú trọng đầu tư kết cấu hạ tầng phục vụ sản xuất và dân sinh trên địa bàn các xã, thôn, buôn, bảo đảm phục vụ hiệu quả đời sống, phát triển sản xuất của người dân. Đến nay, hơn 65% km đường liên thôn, buôn được cứng hóa; 100% thôn, buôn có điện lưới quốc gia...

Giải quyết việc làm cho người lao động là một trong những giải pháp góp phần giảm nghèo bền vững. (Trong ảnh: Người lao động làm việc tại Công ty TNHH Sky Ocean Food (huyện Krông Búk)).

Nhờ thực hiện đồng bộ các giải pháp và cách làm phù hợp nên 16 nhóm chỉ tiêu về phát triển kinh tế, xã hội của huyện năm 2023 đã đạt và vượt kế hoạch. Trong đó tỷ lệ hộ nghèo giảm 1% (đạt 100% kế hoạch); tỷ lệ hộ nghèo xã đặc biệt khó khăn giảm 6,97% (đạt 116% kế hoạch).

Phát huy kết quả đạt được, năm 2024 huyện phấn đấu tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm bình quân 1 - 1,5%. Đây là nhiệm vụ rất khó khăn trong bối cảnh kinh tế có nhiều biến động. Để hiện thực hóa mục tiêu này, huyện tiếp tục nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, sự quản lý, điều hành của chính quyền; phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội từ huyện đến cơ sở; triển khai đồng bộ các giải pháp, tạo điều kiện tốt nhất để người dân tăng gia sản xuất phát triển kinh tế; hoàn thiện cơ sở hạ tầng ở các xã, thôn, buôn khó khăn; thực hiện hiệu quả các chính sách hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo…

Như Quỳnh


Ý kiến bạn đọc