Multimedia Đọc Báo in

 Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Krông Ana

16:09, 07/06/2024

Trong 2 ngày 6 và 7/6, huyện Krông Ana tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số lần thứ IV năm 2024.

Tham dự Đại hội có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thiên Văn; đại diện lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện, các ban, ngành đoàn thể trong huyện cùng 150 đại biểu chính thức.

Các đại biểu tham dự Đại hội.
Các đại biểu tham dự Đại hội.

Huyện Krông Ana có 21.913 hộ, với trên 82.000 nhân khẩu, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) chiếm 23,54%. Trong những năm qua, tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện đã có những bước phát triển khá, cơ sở hạ tầng nông thôn luôn được quan tâm đầu tư, xây dựng; các ngành nghề sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, các lĩnh vực kinh tế trọng điểm trên địa bàn huyện đã có những bước phát triển tích cực.

Giai đoạn 2019 - 2024, huyện Krông Ana đã thực hiện tốt các chương trình như: Chương trình 135 hỗ trợ hơn 1,1 tỷ đồng để phát triển sản xuất và trên 4,8 tỷ đồng để đầu tư cơ sở hạ tầng với 21 công trình được thực hiện; Chương trình mục tiêu quốc gia MTQG 1719 đã cấp gần 37 tỷ đồng để thực hiện các dự án thành phần, hỗ trợ toàn diện trên các mặt kinh tế, xã hội, văn hoá ở vùng đồng bào DTTS.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thiên Văn phát biểu tại Đại hội.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thiên Văn phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Đến nay, huyện đã có 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới và 1 xã đang đề nghị công nhận. Huyện có 129/133 tiêu chí đạt chuẩn nông thôn mới và 45/95 tiêu chí đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Thu nhập bình quân đầu người hiện nay tại 7 xã đạt 48.718.000 đồng/năm; ước tính bình quân đối với buôn đồng bào DTTS là 39.000.000 đồng/năm. Tỷ lệ hộ nghèo DTTS tại địa phương từ năm 2021 đến 2023 giảm 8,81% (theo chuẩn nghèo giai đoạn 2022 - 2025).

Với tinh thần “Các dân tộc đoàn kết, đổi mới sáng tạo, phát huy lợi thế, tiềm năng, hội nhập và phát triển bền vững”, tại Đại hội các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, trách nhiệm, đề xuất giải pháp tăng cường khối đại đoàn kết các dân tộc; phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh gắn với giữ gìn bản sắc văn hóa... góp phần nâng cao chất lượng công tác dân tộc giai đoạn 2024 - 2029.

Đoàn đại biểu tham dự Đại hội cấp trên ra mắt Đại hội.
Đoàn đại biểu tham dự Đại hội cấp trên ra mắt Đại hội.

Phát biểu tại Đại hội, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thiên Văn ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những kết quả mà huyện Krông Ana đã đạt được trong thực hiện các chính sách dân tộc. Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị huyện tiếp tục thực hiện tốt việc củng cố và nâng cao chất lượng hệ thống chính trị cơ sở vùng đồng bào DTTS; củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ làm công tác dân tộc từ huyện đến cơ sở.

Đồng thời, xây dựng và phát huy vai trò của lực lượng cốt cán và người có uy tín ở vùng bào DTTS trong việc thực hiện chính sách dân tộc; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; tạo điều kiện để đồng bào các DTTS phát huy vai trò trong phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương…

Đại hội đã thống nhất cử 9 đại biểu chính thức và 1 dự khuyết tham dự Đại hội đại biểu các DTTS tỉnh Đắk Lắk lần thứ IV năm 2024. 

Chủ tịch UBND huyện Kr ông Ana
Chủ tịch UBND huyện Krông Ana Nguyễn Thanh Vũ trao Giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc.

Nhân dịp này, UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 1 tập thể và 2 cá nhân; Ban Dân tộc tỉnh tặng Giấy khen cho 1 tập thể và 3 cá nhân; UBND huyện Krông Ana tặng Giấy khen cho 5 tập thể và 15 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh - quốc phòng vùng đồng bào DTTS giai đoạn 2019 - 2024.

Vân Anh

 


Ý kiến bạn đọc