Multimedia Đọc Báo in

Huyện Cư Kuin: Tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác giảm nghèo

14:44, 18/06/2024

Sáng 18/6, UBND huyện Cư Kuin đã tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác giảm nghèo năm 2024.

Tham gia lớp tập huấn có gần 100 đại biểu là lãnh đạo UBND, công chức văn hóa - xã hội các xã, trưởng các thôn, buôn trên địa bàn huyện. 

th
Các đại biểu tham dự lớp tập huấn

Tại lớp tập huấn, đại biểu được phổ biến các nội dung Quyết định số 90/QĐ-TTg, ngày 18/1/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025; hướng dẫn một số nội dung thực hiện đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo và hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025; các thông tư hướng dẫn thực hiện hỗ trợ việc làm bền vững, hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo, hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài…

Thông qua lớp tập huấn nhằm nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác giảm nghèo ở cơ sở, đồng thời thực hiện có hiệu quả các tiểu dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững...

Thúy Nga


Ý kiến bạn đọc