Multimedia Đọc Báo in

Huyện Ea Kar: Tiếp tục triển khai có hiệu quả Dự án 8 thuộc Chương trình 1719

17:34, 17/06/2024

Chiều 17/6, UBND huyện Ea Kar và Hội LHPN huyện đã phối hợp tổ chức Hội nghị chuyên đề đánh giá kết quả đạt được, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện Dự án 8 “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em” trên địa bàn huyện năm 2024.

Tham dự hội nghị có lãnh đạo Hội LHPN tỉnh; lãnh đạo HĐND, UBND huyện Ea Kar; lãnh đạo các phòng, ban, UBND các xã thụ hưởng Dự án 8.

bb
Phó Chủ tịch UBND huyện, Phó Ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia huyện Ea Kar Nguyễn Minh Chuyền phát biểu tại hội nghị. 

Triển khai thực hiện Dự án 8 tại 6 xã vùng III và 6 thôn, buôn đặc biệt khó khăn theo Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (Chương trình 1719), năm 2023 và 5 tháng đầu năm 2024, Hội LHPN huyện đã thành lập được 55 mô hình truyền thông cộng đồng (đạt 176,6% chỉ tiêu giai đoạn 2021 - 2025).

Hội LHPN huyện cũng đã thành lập và ra mắt 10 mô hình “Địa chỉ an toàn cộng đồng (đạt 300% chỉ tiêu giai đoạn); tổ chức đối thoại chính sách tại xã Ea Sô; ra mắt 3 Câu lạc bộ “Thủ lĩnh của sự thay đổi”; tổ chức 4 hội nghị tập huấn trang bị kiến thức bình đẳng giới cho cán bộ thôn, buôn, người có uy tín, già làng.

bcvb
Các đại biểu tham dự hội nghị. 

Trong 8 nhóm chỉ tiêu Dự án 8 thuộc cấp huyện thực hiện có 2 chỉ tiêu vượt, 1 chỉ tiêu đạt 60%, 1 chỉ tiêu đạt 50% và 1 chỉ tiêu đạt 40% kế hoạch đề ra, còn lại chưa thực hiện được. Tổng kinh phí thực hiện Dự án 8 năm 2023 là 2,220 tỷ đồng, đã giải ngân đạt 42,5%; kinh phí năm 2024 và chuyển nguồn năm 2023 là 2,116 tỷ đồng, tính đến ngày 30/5 cấp huyện và xã vẫn chưa giải ngân.

bcvb
Đại biểu tham dự hội nghị nêu ý kiến liên quan đến quá trình triển khai thực hiện Dự án 8.

Để tiếp tục thực hiện hiệu quả các nội dung của Dự án 8, thời gian tới, huyện Ea Kar tăng cường công tác truyền thông góp phần xóa bỏ định kiến và khuôn mẫu giới trong gia đình và cộng đồng; xây dựng và nhân rộng các mô hình nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ thúc đẩy bình đẳng giới. Bên cạnh đó, tạo điều kiện cho phụ nữ phát huy tiếng nói, vai trò trong các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội, hỗ trợ cho phụ nữ tham gia lãnh đạo trong hệ thống chính trị; tăng cường tổ chức tập huấn, nâng cao năng lực thực hiện bình đẳng giới.

Nguyễn Xuân


Ý kiến bạn đọc