Multimedia Đọc Báo in

Đảng ủy Quân sự huyện Ea Kar sơ kết 5 năm thực hiện Quyết định số 99-QĐ/TW của Ban Bí thư

11:58, 01/07/2022

Chiều 30/6, Đảng ủy Quân sự huyện Ea Kar đã tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả 5 năm thực hiện Quyết định số 99-QĐ/TW, ngày 3/10/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII về hướng dẫn khung để các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Trung ương tiếp tục phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi sự thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ (Quyết định số 99-QĐ/TW).

Sau 5 năm thực hiện Quyết định số 99-QĐ/TW, các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc đã công khai, phổ biến để đảng viên, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và nhân dân biết về 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; những điều đảng viên không được làm; các quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp trong lực lượng vũ trang huyện; công khai kết quả kết luận kiểm toán, kiểm tra, thanh tra; kết quả giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của công dân và của cán bộ chiến sĩ; công khai quy trình giải quyết thủ tục; danh tính, chức vụ, quyền hạn, thông tin liên hệ của lãnh đạo, chỉ huy đơn vị và các đồng chí được phân công trực tiếp giải quyết công việc tiếp công dân.

Hình thức công khai đa dạng, qua thông tin đại chúng, niêm yết tại trụ sở Ban Chỉ huy Quân sự huyện và UBND các xã, thị trấn; thông qua gặp gỡ, đối thoại…

gfdgfg
Phó Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự huyện Ea Kar Lê Xuân Chung chủ trì hội nghị

Qua đó, đã tranh thủ được sự đồng thuận cao trong tập thể đơn vị, đùm bọc của nhân dân, ủng hộ của địa phương, góp ý sát thực, hiệu quả hơn vào các nghị quyết, chương trình, kế hoạch… của các đơn vị lực lượng vũ trang trên địa bàn huyện, góp phần giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện, giữ vững lập trường tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên; phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ rõ nét hơn.

Thời gian tới, Đảng ủy Quân sự huyện và các đơn vị lực lượng vũ trang huyện tiếp tục thực hiện những nội dung Quyết định số 99-QĐ/TW và thực hiện có hiệu quả Nghị quyết TW 4 (khóa XII, XIII) gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, các chỉ thị, nghị quyết của Quân ủy Trung ương về phát phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” và phong trào thi đua Quyết thắng hàng năm.

Trong đó, tập trung tuyên truyền, quán triệt, giáo dục cho cán bộ, đảng viên nắm rõ mục tiêu, quan điểm chỉ đạo; vận động, hướng dẫn cán bộ, nhân viên đơn vị và các tầng lớp nhân dân nhận thức đầy đủ về quyền, trách nhiệm tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

Đảng ủy, cấp ủy các chi bộ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc công khai, minh bạch các thông tin, nội dung về bản cam kết rèn luyện của cán bộ, đảng viên; bản kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ lãnh đạo, quản lý và người kê khai theo quy định…

Triển khai kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên chặt chẽ, đúng thực chất, bám sát chuyên đề “tự soi, tự sửa”; kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân, ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”…

Nguyễn Xuân


Ý kiến bạn đọc