Multimedia Đọc Báo in

Cập nhật kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 3

12:27, 29/08/2023

Trong ba ngày (29 đến 31/8), Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh tỉnh tổ chức Lớp cập nhật bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho 80 học viên là bí thư, phó bí thư đảng ủy; chủ tịch, phó chủ tịch HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã.

Việc cập nhật kiến thức được thực hiện theo Hướng dẫn số 175/HD-HĐGDQPANTW, ngày 24/3/2017 của Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh Trung ương về chương trình, nội dung cập nhật bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho các đối tượng.

Các đại biểu tham dự khai mạc lớp cập nhật kiến thức.
Các đại biểu tham dự khai mạc lớp cập nhật kiến thức.

Trong đó, đối tượng 3 được cập nhật kiến thức trong ba ngày, gồm các nội dung: cập nhật, nghiên cứu quan điểm, chủ trương của Đảng cộng sản Việt Nam về an ninh quốc gia và xây dựng thế trận an ninh nhân dân trong tình hình mới; về dân tộc, tôn giáo; về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng và phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc"; những mô hình tốt, kinh nghiệm tốt.

Song Quỳnh


Ý kiến bạn đọc


(Video) Huyện Cư Kuin nỗ lực nâng cao chất lượng khám chữa bệnh
Trong những năm gần đây, các cơ sở y tế trên địa bàn huyện Cư Kuin đã quan tâm đầu tư trang thiết bị, nhân lực và mở rộng hoạt động khám chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế. Qua đó, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong việc khám chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế.