Multimedia Đọc Báo in

Bế mạc Lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 3

15:40, 26/04/2024

Sau 12 ngày học tập, nghiên cứu, Lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh (QP&AN) khóa 109 năm 2024 đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra.

Tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức QP&AN, các học viên đã chấp hành nghiêm quy chế, quy định của Ban Thường trực Hội đồng Giáo dục QP&AN tỉnh; tập trung nghe giảng, ghi chép đầy đủ, có ý thức trách nhiệm cao, lễ tiết tác phong đúng quy định.

Các đại biểu tham dự buổi bế mạc.
Các đại biểu tham dự Lễ bế mạc Lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh.

Lớp học được biên chế thành 3 trung đội, 8 tổ, ban cán sự lớp đã phát huy tốt chức trách, nhiệm vụ được giao để quản lý, duy trì lớp học; kịp thời phản ánh những mặt đã đạt được, đồng thời nêu rõ những hạn chế, khuyết điểm để học viên chấn chỉnh, khắc phục.

Nội dung kiểm tra chủ yếu tập trung vào các chuyên đề đã được nghiên cứu bằng phương pháp trắc nghiệm và tự luận. Kết quả kiểm tra có 35,3% đạt Giỏi, 64,7% đạt Khá, đánh giá chung lớp đạt Khá. 

Đại tá Niê Ta, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh trao Giấy chứng nhận hoàn thành khóa học cho các học viên.
Đại tá Niê Ta, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh trao Giấy chứng nhận hoàn thành khóa học bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh.

Sau khi kết thúc khóa học, học viên được trang bị những kiến thức cơ bản về quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước về quốc phòng, an ninh thời kỳ mới; những quan điểm chỉ đạo trong phát triển kinh tế kết hợp với củng cố QP&AN; những vấn đề cơ bản về xây dựng khu vực phòng thủ và pháp luật về giáo dục QP&AN… làm cơ sở để vận dụng, tham mưu triển khai, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ QP&AN ở địa phương, cơ quan, đơn vị theo từng cương vị công tác.

Đồng thời, giúp chỉ huy cơ quan, đơn vị tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt các văn bản quy phạm pháp luật và thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương.

Song Quỳnh


Ý kiến bạn đọc