Multimedia Đọc Báo in

Huyện Ea H'leo sơ kết hai năm thực hiện Đề án 06

14:46, 17/04/2024

Sáng 17/4, UBND huyện Ea H’leo đã tổ chức Hội nghị sơ kết hai năm triển khai thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06) trên địa bàn huyện.

Từ năm 2022 đến nay, việc thực hiện Đề án 06 của huyện Ea H’leo đạt được một số kết quả nổi bật, như: cung cấp được 23/53 dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND huyện đã số hóa 857/2.557 thành phần hồ sơ (đạt 33,52%); công an huyện số hóa 236.780/237.970 kết quả giải quyết thủ tục hành chính (99,5%)...

A
Chủ tịch UBND huyện Ea H'leo Nguyễn Văn Hà trao Giấy khen tặng các tập thể có thành tích trong hai năm thực hiện Đề án 06 của Chính phủ.

Tiếp nhận và giải quyết: 9.594/23.844 hồ sơ đăng ký thường trú (40,2%); 827/1.728 hồ sơ đăng ký tạm trú (47,9%); 6.876/14.667 hồ sơ đăng ký, cấp biển số xe: (46,9%); 599/665 hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính qua dịch vụ công (90,1%); 320/320 hồ sơ đăng ký biến động về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp Giấy chứng nhận (đạt 100%)...

Tiếp nhận 709/709 hồ sơ đăng ký tham gia đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện (100%); 97/97 hồ sơ đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (100%); 1.294/1.295 hồ sơ giải quyết hưởng bảo hiểm xã hội một lần (đạt 99,9%)...

A
Chủ tịch UBND huyện Ea H'leo Nguyễn Văn Hà trao giấy khen tặng các cá nhân có thành tích trong hai năm thực hiện Đề án 06 của Chính phủ.

Bên cạnh đó, toàn huyện đã vận động, truyên truyền công dân đăng ký 9.638 tài khoản định danh mức độ 1; thu nhận 58.915 hồ sơ định danh điện tử mức độ 2...

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận và đánh giá những kết quả nổi bật; đồng thời chỉ ra những điểm nghẽn, khó khăn, vướng mắc, cũng như đề xuất những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để thúc đẩy mạnh mẽ hơn việc triển khai Đề án 06 trên địa bàn. 

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND huyện Ea H’leo đã tặng Giấy khen cho 5 tập thể và 15 cá nhân có thành tích trong hai năm triển khai, thực hiện Đề án 06 của Chính phủ trên địa bàn huyện Ea H’leo.

Nguyễn Gia


Ý kiến bạn đọc