Multimedia Đọc Báo in

Hội thảo đầu bờ mô hình nuôi gà an toàn sinh học

12:44, 03/08/2016

Trạm Khuyến nông huyện Cư Kuin vừa tổ chức Hội thảo đầu bờ mô hình nuôi gà an toàn sinh học tại buôn Pu Huê, xã Ea Ktur.

Mô hình nuôi gà an toàn sinh học được Trạm Khuyến nông huyện triển khai thực hiện từ tháng 5-2016 tại 4 hộ gia đình ở buôn Pu Huê với tổng số vốn đầu tư gần 37 triệu đồng. Để thực hiện tốt mục tiêu của mô hình, Trạm Khuyến nông đã cử cán bộ kỹ thuật tiến hành khảo sát, lựa chọn địa điểm, lựa chọn hộ và cung ứng 400 con gà giống Lương Phượng; hỗ trợ 100% con giống, 50% thức ăn, thuốc thú y và tập huấn kỹ thuật nuôi gà an toàn sinh học cho các hộ tham gia. Sau 3 tháng triển khai, đến nay số lượng gà thu hoạch đạt 384 con, cân nặng bình quân 1,8 kg/con, với giá bán 70.000 đồng/kg, tổng lợi nhuận thu được gần 6 triệu đồng (bình quân mỗi hộ gia đình sẽ có lợi nhuận gần 1,5 triệu đồng).

Mỹ Hằng


Ý kiến bạn đọc