Toàn tỉnh có 94,4% thôn, buôn, tổ dân phố có hương ước, quy ước
Cập nhật lúc 18:45, Thứ Tư, 10/01/2018 (GMT+7)

Theo báo cáo của UBND tỉnh về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật và hương ước, quy ước năm 2017, trên địa bàn tỉnh hiện có 2.328/2.473 thôn, buôn, tổ dân phố có hương ước, quy ước phù hợp với quy định pháp luật (đạt 94,4%).

a
Ảnh minh họa

Ngoài ra, toàn tỉnh có 2.628 tổ hòa giải với 14.659 hòa giải viên; có 1.032 tủ sách pháp luật với hơn 157.000 đầu sách (trong đó có 568  tủ sách thuộc các cơ quan, đơn vị, trường học ở tỉnh; 251 tủ sách ở các cơ quan chuyên môn thuộc cấp huyện; 184 tủ sách tại các xã, phường, thị trấn; 29 tủ sách ở thôn, buôn, tổ dân phố).

Thông qua việc xây dựng hương ước, quy ước, tủ sách pháp luật và các tổ hòa giải góp phần đáp ứng nhu cầu của cán bộ, nhân dân trong việc nâng cao kiến thức pháp luật và áp dụng pháp luật vào cuộc sống; tăng cường vai trò tự quản của cộng đồng dân cư; phát huy dân chủ ở cơ sở, xây dựng gia đình văn hóa; củng cố khối đại đoàn kết toàn dân; nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, giữ gìn trật tự xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ...

Thúy Hồng
 

,