Multimedia Đọc Báo in

Tổ công tác của Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra tại Sở Thông tin và Truyền thông

17:29, 29/11/2018

Chiều 29-11, Tổ công tác của Chủ tịch UBND tỉnh do Chánh Văn phòng UBND tỉnh Bùi Hồng Quý làm Tổ trưởng đã có buổi làm việc với Sở Thông tin và Truyền thông nhằm kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao.

Theo báo cáo tại buổi làm việc, trong năm 2018, Sở Thông tin và Truyền thông đã tập trung rà soát, triển khai nghiêm túc nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch công tác, kết luận, chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh; công tác triển khai nhiệm vụ trên lĩnh vực thông tin, báo chí, xuất bản và công nghệ thông tin có chuyển biến rõ nét và đạt được nhiều kết quả. 

Chánh Văn phòng UBND tỉnh Bùi Hồng Quý phát biểu tại buổi làm việc.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh Bùi Hồng Quý phát biểu tại buổi làm việc.

Đến nay, toàn tỉnh đã có 32/34 cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích với 1.835 thủ tục hành chính được triển khai và 42 đơn vị, sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai Hệ thống quản lý văn bản và điều hành (iDesk) theo Quyết định số 2530/QĐ-UBND ngày 27-10-2014 của UBND tỉnh với 515.140 văn bản điện tử được trao đổi liên thông giữa các cơ quan nhà nước từ cấp tỉnh đến cấp xã. Hệ thống dịch vụ hành chính công tích hợp Một cửa điện tử liên thông (iGate) cung cấp 604 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 104 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4…

Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Nguyễn Hoàng Giang báo cáo tại buổi làm việc.

Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Nguyễn Hoàng Giang báo cáo tại buổi làm việc.

Đồng thời, trong năm 2018, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức 5 lớp đào tạo, tập huấn, diễn tập về an toàn, an ninh thông tin và 1 hội nghị về an toàn, an ninh thông tin và chữ ký số cho cán bộ công chức, viên chức của tỉnh.

Bên cạnh đó, Sở Thông tin và Truyền thông đã tham mưu cho UBND tỉnh làm tốt công tác cung cấp thông tin cho các cơ quan thông tấn báo chí theo đúng Nghị định số 09/2017/NĐ-CP của Chính phủ về quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí.

Tại buổi làm việc, các đại biểu cũng đã đóng góp nhiều ý kiến xoay quanh các nội dung như: Hoàn thành việc liên kết giữa 2 phần mềm iDesk và iGate; kết nối hệ thống iGate với phần mềm quản lý của các cơ quan ngành dọc; công tác triển khai ứng dụng chữ ký số…

Lãnh đạo Sở Nội vụ phát biểu tại buổi làm việc.

Lãnh đạo Sở Nội vụ tham gia ý kiến tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Bùi Hồng Quý đánh giá cao những kết quả mà Sở Thông tin và Truyền thông đã đạt được trong thời gian vừa qua. Đồng thời, đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông tiếp tục bám sát kế hoạch công tác của UBND tỉnh; triển khai kịp thời các nhiệm vụ mà UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao; tiếp tục quan tâm đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực công vụ của cán bộ, công chức; thực hiện tốt công tác quản lý báo chí, thông tin tuyên truyền; đảm bảo thực hiện công tác tham mưu một cách chính xác, chủ động…

Khả Lê


Ý kiến bạn đọc


(Infographic)17 nhiệm vụ cụ thể tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới
Thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện trên địa bàn tỉnh; trong đó nêu rõ các nhiệm vụ cụ thể.