Multimedia Đọc Báo in

Hội nghị thông tin tình hình thời sự cho cán bộ hưu trí

15:51, 26/09/2019

Sáng 26-9, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị thông tin tình hình thời sự quý III năm 2019 cho cán bộ hưu trí thuộc diện Tỉnh ủy quản lý.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí nguyên là Tỉnh ủy viên các khóa; giám đốc, phó giám đốc các sở, ban, ngành, đoàn thể và tương đương; các đồng chí trong lực lượng vũ trang có cấp bậc hàm từ Thượng tá trở lên đã nghỉ hưu hiện đang sinh sống trên địa bàn TP. Buôn Ma Thuột.

12333
Phó Trưởng Ban Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Cảnh thông tin tình hình biển Đông thời gian gần đây

Tại hội nghị, các đại biểu đã được lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thông tin về “Tình hình biển Đông thời gian gần đây; chủ trương, biện pháp đấu tranh của ta”.

Lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy cũng báo cáo kết quả sau 2 năm triển khai thực hiện Chương trình 26-Ctr/TU, ngày 21-2-2018 của Tỉnh ủy về “Thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập” và Chương trình số 27-CTr/TU, ngày 10-4-2018 của Tỉnh ủy về “Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”.

3124
Các đại biểu tham dự hội nghị

Hội nghị đã giúp cán bộ hưu trí nắm bắt kịp thời tình hình thời sự, trên cơ sở đó có ý kiến đóng góp cho tỉnh trong việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế -  xã hội và chuyển tải những chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước tới nhân dân.

Nguyễn Xuân

 

 

 

 

 


Ý kiến bạn đọc