Multimedia Đọc Báo in

Giảm dần tình trạng bạo lực gia đình

18:13, 23/07/2020
Chiều 23-7, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030 và các văn bản, đề án về công tác gia đình giai đoạn 2010 – 2020.
 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh H’Yim Kđoh dự và chỉ đạo hội nghị.
 
Các đại biểu tham dự hội nghị
Các đại biểu tham dự hội nghị
 
Thực hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam, tất cả các xã, phường, thị trấn trong tỉnh đều có Ban Chỉ đạo phong trào; 73/184 xã, phường, thị trấn có mô hình phòng chống bạo lực gia đình; toàn tỉnh có 611 câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững, 829 nhóm phòng chống bạo lực gia đình, 596 địa chỉ tin cậy tại cộng đồng và 468 đường dây nóng về phòng chống bạo lực gia đình. Số vụ bạo lực gia đình giảm qua các năm, năm 2019 chỉ còn 171 vụ, giảm 1.219 vụ so với năm 2010…
 
Đồng chí H'Yim Kđoh phát biểu tại hội nghị
Phó Chủ tịch UBND tỉnh H'Yim Kđoh phát biểu tại hội nghị
 
Đến năm 2020, kết quả thực hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đạt các mục tiêu, chỉ tiêu cơ bản như: 95% trở lên hộ gia đình được phổ biến, tuyên truyền và cam kết thực hiện tốt các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật về hôn nhân và gia đình, bình đẳng giới, phòng, chống bạo lực gia đình, ngăn chặn các tệ nạn xã hội xâm nhập vào gia đình; 95% nam, nữ thanh niên trước khi kết hôn được trang bị kiến thức cơ bản về gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình; hằng năm giảm từ 10 - 15% hộ gia đình có bạo lực gia đình; 82% hộ gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa… 
 
Đồng chí H'Yim Kđoh tặng Bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam
Phó Chủ tịch UBND tỉnh H'Yim Kđoh trao Bằng khen tặng các cá nhân...
 
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí H’Yim Kđoh biểu dương những kết quả đạt được trong triển khai Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam của các cấp, các ngành, địa phương; đồng thời đề nghị cần tiếp tục triển khai hiệu quả Luật Phòng chống bạo lực gia đình; triển khai lồng ghép, có hiệu quả Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg ngày 8-5-2018 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên toàn tỉnh, đặc biệt ở các xã, phường, thị trấn; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, có chính sách thi đua – khen thưởng, đầu tư nguồn lực, tập huấn cho cơ sở, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các địa phương hoàn thành việc triển khai, thực hiện nhiệm vụ của Luật Phòng chống bạo lực gia đình trong thời gian tới. Các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương các cấp cần có kế hoạch triển khai thực hiện tốt Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam; đặc biệt, gắn trách nhiệm người đứng đầu chính quyền địa phương nếu để xảy ra tình trạng bạo lực gia đình…
 
và các có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam 
...và các tập thể có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam
 
Nhân dịp này, UBND tỉnh đã tặng Bằng khen cho 9 tập thể và 13 cá nhân; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tặng Giấy khen cho 13 tập thể và 4 cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020 .
 
Quỳnh Anh
 

Ý kiến bạn đọc