Multimedia Đọc Báo in

Trên 246 tỷ đồng thực hiện giảm nghèo theo Nghị quyết 30a

19:48, 12/12/2020

Theo báo cáo của UBND tỉnh, giai đoạn 2016 – 2020, ngân sách Trung ương và địa phương bố trí cho 2 huyện nghèo gồm M’Drắk và Lắk trên 246,2 tỉ đồng thực hiện giảm nghèo theo Nghị quyết số 30a/NQ-CP ngày 27-12-2008 về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững.

 M’Drắk và Lắk là hai huyện nghèo bổ sung theo Quyết định số 275/QĐ-TTg ngày 07-3-2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách các huyện nghèo và huyện thoát nghèo giai đoạn 2018-2020.

đường giao thông
Đường giao thông nông thôn ở xã Yang Tao (huyện Lắk) được đầu tư xây dựng, tạo thuận lợi cho người dân trong việc giao thương, đi lại. 

Đến cuối năm 2019, mức giảm tỷ lệ hộ nghèo tại 2 địa phương này đạt khá cao so với đầu năm (huyện Lắk là 8,59% và huyện M’Drắk là 9,41%) và cao hơn các huyện, thị xã, thành phố còn lại.

Kết quả này thể hiện rõ hiệu quả đầu tư của Chương trình. Cụ thể, tiểu dự án hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng cho các huyện nghèo đã thực hiện xây mới 141 công trình, duy tu bảo dưỡng 14 công trình; tiểu dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo trên địa bàn huyện nghèo đã thực hiện 86 dự án phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo cho 1.654 hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo; tiểu dự án hỗ trợ cho lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài đã tổ chức 11 lớp tập huấn nâng cao năng lực cho 1.211 lượt cán bộ, tuyên truyền viên, người lao động về công tác đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài.

Kim Hoàng

 


Ý kiến bạn đọc