Multimedia Đọc Báo in

Huyện Krông Ana

Triển khai công tác nội chính năm 2021

17:57, 11/01/2021
Huyện ủy Krông Ana vừa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác nội chính năm 2020; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.
 
Năm 2020, công tác nội chính trên địa bàn huyện Krông Ana đã bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương. Các lực lượng vũ trang và cơ quan chức năng đã chủ động nắm chắc tình hình, tích cực tham mưu kịp thời cho cấp ủy, chính quyền các cấp chỉ đạo thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ công tác nội chính. Tình hình an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện cơ bản ổn định. 
 
Các đại biểu tham dự hội nghị
Các đại biểu tham dự hội nghị
 
Ngành nội chính đã phối hợp chặt chẽ, chủ động phát hiện, xử lý tốt các vụ việc nảy sinh từ cơ sở, góp phần tích cực phục vụ nhiệm vụ chính trị và phát triển kinh tế – xã hội của huyện. Các giải pháp phòng ngừa tham nhũng được thực hiện đồng bộ. Công tác tiếp công dân, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Công tác tư pháp và cải cách tư pháp được triển khai thực hiện toàn diện, nâng cao hiệu quả hoạt động tư pháp trên các lĩnh vực…
 
Đại biểu đóng góp ý kiến tại hội nghị
Đại biểu đóng góp ý kiến tại hội nghị
 
Tại hội nghị, các đại biểu tham luận làm rõ thêm một số kết quả đạt được trong công tác nội chính tại địa phương trong thời gian qua; đồng thời đề xuất một số nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện trong thời gian tới. Theo đó, trong năm 2021, các đơn vị tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trên hệ thống truyền thanh của huyện và các xã, thị trấn; tăng cường công tác nắm tình hình, phối hợp chặt chẽ giữa các ngành chức năng và cấp ủy, chính quyền, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương để giải quyết dứt điểm các vụ việc; triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa tham nhũng, lãng phí; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giải quyết tố giác, tin báo tội phạm; tăng cường tổ chức tập huấn năng cao kỹ năng tiếp công dân, quy trình giải quyết đơn thư khiếu nại của công dân và tập huấn nâng cao nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ tư pháp….
 
Vân Anh
 

Ý kiến bạn đọc