Multimedia Đọc Báo in

Đẩy nhanh tiến độ xây dựng khu tái định cư số 2 thuộc Dự án Hồ chứa nước Krông Pách thượng

09:35, 30/06/2021

Văn phòng UBND tỉnh vừa có Thông báo số 81/TB-VPUBND ngày 28-6-2021 thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị về tiến độ thực hiện kế hoạch bồi thường, giải phóng mặt bằng (GPMB), di dân tái định cư, tái định canh và tiến độ giải ngân Dự án Hồ chứa nước Krông Pách thượng.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị UBND huyện Ea Kar rà soát, xác định đối tượng sử dụng đất, thời điểm sử dụng đất bị ảnh hưởng khi Nhà nước thu hồi tại Tiểu khu 689 thuộc xã Cư Bông (huyện Ea Kar); thẩm định, phê duyệt phương án hỗ trợ do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh (gọi tắt là Ban tỉnh) lập.

Ban tỉnh khẩn trương nghiên cứu xem xét, lập phương án hỗ trợ cho các đối tượng bị ảnh hưởng khi Nhà nước thu hồi đất tại khu tái định cư, tái định canh số 2 (xã Cư Bông, huyện Ea Kar) để trình UBND huyện Ea Kar thẩm định, phê duyệt; tập trung mọi nguồn lực, đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công xây dựng khu tái định cư số 2, hoàn thành từng hạng mục hạ tầng trong tháng 8-2021; phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện bàn giao mặt bằng hệ thống kênh còn lại trong tháng 7-2021.

UBND các huyện Ea Kar, M’Drắk và Krông Bông đẩy mạnh tiến độ GPMB tại địa phương, đặc biệt là kế hoạch di dân tái định cư vùng dự án bảo đảm thời gian thực hiện, an toàn tính mạng và tài sản người dân khi tích nước, chặn dòng…

d
Hạ tầng tại khu tái định cư số 1, xã Cư Elang (huyện Ea Kar).

Được biết, Dự án Hồ chứa nước Krông Pách thượng thuộc dự án nhóm A, diện tích thu hồi đất khoảng 4.000 ha, hơn 800 hộ, với khoảng 4.000 nhân khẩu thuộc diện phải di dời. Công trình sẽ cấp nước tưới cho gần 15.000 ha cây trồng các loại và cấp nước sinh hoạt cho khoảng 73.000 người.

Hoàng Tuyết