Multimedia Đọc Báo in

Tích cực tháo gỡ khó khăn, kiểm soát dịch bệnh, đẩy mạnh các giải pháp phục hồi kinh tế

15:02, 29/06/2021

Sau gần 2 ngày làm việc, sáng 29-6, Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 9 (mở rộng) đã hoàn thành chương trình, nội dung đề ra.

Các đồng chí: Nguyễn Đình Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Phạm Minh Tấn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Y Biêr Niê, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Ngọc Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đồng chủ trì hội nghị.

sd
Đồng chí Nguyễn Đình Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy điều hành hội nghị. Ảnh: H.Gia

Hội nghị đã đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng, nhiệm vụ những tháng cuối năm 2021. Đa số các đại biểu đều nhất trí cao với dự thảo Báo cáo của Tỉnh ủy về tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2021. 

Đối với Báo cáo tổng hợp nội dung điều chỉnh, bổ sung danh mục các văn bản ban hành kèm theo chương trình hành động và chương trình hoạt động toàn khóa, nhiệm kỳ 2020 - 2025, có ý kiến đề nghị các văn bản ban hành sau khi rà soát phải theo đúng dự thảo Chương trình hành động đã đề ra nhằm đảm bảo thực hiện đồng bộ; đề nghị sửa “Kế hoạch về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030” thành “Nghị quyết triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030”.

sd
Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: H.Gia

Phần dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TU, ngày 26-10-2012 của Tỉnh ủy về “Phát triển hệ thống đô thị đến năm 2015, định hướng đến năm 2020” và dự thảo Kết luận về phát triển đô thị toàn tỉnh giai đoạn 2020 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030, có ý kiến đề nghị bổ sung nguyên nhân, hạn chế là do “các cấp ủy địa phương chưa thực sự quan tâm đầu tư trọng tâm, trọng điểm để bố trí nguồn lực đầu tư, triển khai thực hiện các tiêu chí đô thị đảm bảo quy hoạch đã được phê duyệt”; đề nghị làm rõ nguyên nhân vì sao một số địa phương không đạt được mục tiêu đề ra, từ đó đề ra giải pháp trong thời gian tới.

sd
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Minh Tấn thay mặt Thường trực Tỉnh ủy giải trình một số ý kiến. Ảnh: H.Gia

Các đại biểu cũng cơ bản thống nhất với dự thảo Bảo cáo công tác kiểm tra, giám sát thi hành kỷ luật Đảng 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021. Đồng thời, có ý kiến đề nghị tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục cho đảng viên nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm thực hiện các quy định của Đảng như: Quy định nhưng điều đảng viên không được làm; Quy định số 102-QĐ/TW năm 2017 về “Xử lý đảng viên vi phạm”; Quy định số 07-QĐi/TW năm 2018 về “Xử lý luật tổ chức đảng vi phạm”.

sd
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị phát biểu tại hội nghị. Ảnh: H.Gia

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Đình Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các Ban cán sự Đảng, Đảng đoàn, cấp ủy các cấp, các sở, ban, ngành căn cứ chương trình công tác năm 2021, rà soát nhiệm vụ, chủ động thực hiện kế hoạch đảm bảo tiến độ thời gian, chất lượng, hiệu quả công tác. Trong phân công nhiệm vụ cần cá thể hóa trách nhiệm rõ ràng để có cơ sở đánh giá sản phẩm, kết quả công tác một cách công bằng, khách quan, làm cơ sở để biểu dương, khen thưởng, đồng thời xác định trách nhiệm của những cá nhân có liên quan. Đổi mới quy trình, thủ tục thu hút các dự án đầu tư trong và ngoài ngân sách; tích cực tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh.

ư
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Thượng Hải giải trình ý kiến của các tổ thảo luận. Ảnh: H. Gia

Nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền các cấp, siết chặt kỷ luật, kỷ cương công vụ; tăng cường công tác quản lý nhà nước trong các lĩnh vực đất đai, tài nguyên khoáng sản, xây dựng, chủ động ứng phó với tình hình mưa bão những tháng cuối năm.

Thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng, lãng phí; triển khai đồng bộ các giải pháp bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội; tiếp tục thực hiện “mục tiêu kép” vừa kiểm soát dịch bệnh hiệu quả, vừa đẩy mạnh các giải pháp phục hồi kinh tế, đảm bảo đời sống của nhân dân. Tập trung toàn lực của cả hệ thống chính trị khắc phục tình trạng yếu kém trong công tác quản lý, bảo vệ rừng, đất rừng, xử lý nghiêm các vụ việc phá rừng, lấn chiếm đất rừng…

Lê Thành

 


Thư kêu gọi ủng hộ phong trào “Tết Nhân ái” Xuân Quý Mão - 2023
Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk vừa có Thư kêu gọi lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp quan tâm vận động cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động tham gia ủng hộ giúp đỡ người nghèo thông qua Cuộc vận động của Hội Chữ thập đỏ tỉnh ủng hộ phong trào “Tết Nhân ái” Xuân Quý Mão - năm 2023.