Multimedia Đọc Báo in

Đảng bộ thị xã Buôn Hồ sơ kết công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng

16:16, 13/07/2021

Sáng 13-7, Đảng bộ thị xã Buôn Hồ đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021.

Đảng bộ thị xã Buôn Hồ hiện có 32 tổ chức cơ sở đảng; trong đó có 22 đảng bộ và 10 chi bộ trực thuộc với 3.620 đảng viên.

Trong 6 tháng đầu năm, Ban Thường vụ Thị ủy và các cấp ủy cơ sở đã triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát theo chương trình đề ra; lãnh đạo, chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra cùng cấp triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các nhiệm vụ. Thị ủy đã thực hiện hơn 62% số cuộc kiểm tra, giám sát theo kế hoạch đề ra trong năm 2021; Ban Thường vụ Thị ủy đã triển khai 50% số cuộc kiểm tra, giám sát; cấp ủy cơ sở đã tiến hành hơn 30% số cuộc kiểm tra và hơn 20% số cuộc giám sát theo kế hoạch, về các nội dung: việc triển khai thực hiện các nghị quyết, quyết định, quy định của Đảng, công tác xây dựng Đảng, việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị…

Kết quả, Ban Thường vụ Thị ủy đã xem xét xóa tên khỏi danh sách đảng viên đối với 4 trường hợp; chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra Thị ủy đình chỉ sinh hoạt Đảng đối với 1 trường hợp.

 

a
Đại biểu tham dự hội nghị.

Cũng trong 6 tháng đầu năm, Ủy ban Kiểm tra Thị ủy đã tiếp nhận 9 đơn đề nghị, kiến nghị, phản ánh, tố cáo đối với tổ chức Đảng và cán bộ đảng viên, trong đó có 2 đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của đơn vị và 7 đơn không thuộc thẩm quyền được chuyển đến đơn vị liên quan. 

Từ nay đến cuối năm 2021, Ủy ban kiểm tra các cấp trên địa bàn thị xã tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm như: Quán triệt đầy đủ các văn bản hướng dẫn về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng; triển khai thực hiện và kịp thời xem xét kết luận các cuộc kiểm tra, giám sát, khảo sát của Thị ủy, Ban Thường vụ Thị ủy theo chương trình đề ra; mở lớp tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng; chủ động nắm bắt tình hình, giải quyết kịp thời đơn thư kiến nghị, phản ánh, tố cáo đối với tổ chức đảng và đảng viên…

Tuấn Hồng