Multimedia Đọc Báo in

Huy động lực lượng, phương tiện, tài sản khi có tình huống cháy, nổ, sự cố, tai nạn quy mô lớn, phức tạp

17:12, 29/07/2021

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 6561/KH-UBND huy động lực lượng, phương tiện và tài sản của các cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân để xử lý các tình huống cháy, sự cố, tai nạn có quy mô lớn, diễn biến phức tạp trên địa bàn tỉnh. 

Theo đó, khi tình huống cháy, sự cố, tai nạn xảy ra có quy mô lớn, diễn biến phức tạp vượt quá khả năng ứng phó của lực lượng, phương tiện thuộc phạm vi quản lý của Công an tỉnh, cần phải có sự huy động, chi viện lực lượng, phương tiện chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn, các phương tiện chuyên dùng khác và tài sản của các cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân trên địa bàn tỉnh để chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. 

dlljdkbhg
Một buổi diễn tập chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ ở Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên.

Thẩm quyền huy động lực lượng, phương tiện và tài sản để chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ thực hiện theo quy định tại Khoản 1, Điều 23, Nghị định số 136/2020/NĐ-CP, ngày 24-11-2020 của Chính phủ và Khoản 1, Điều 15, Nghị định số 83/2017/NĐ-CP ngày 18-7-2017 của Thủ tướng Chính phủ. 

Việc huy động lực lượng, phương tiện và tài sản để chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ phải thực hiện bằng Lệnh huy động, điều động; trường hợp khẩn cấp lệnh huy động có thể bằng lời nói, nhưng chậm nhất không quá 3 ngày làm việc phải thể hiện lệnh đó bằng văn bản. 

Trong Kế hoạch này, UBND tỉnh phân công nhiệm vụ cụ thể đối với các cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và các cá nhân khác khi được huy động để tham gia công tác chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ và khắc phục hậu quả khi xảy ra cháy, sự cố, tai nạn đảm bảo theo phương châm “4 tại chỗ”, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người, tài sản và môi trường theo yêu cầu của cấp có thẩm quyền

                                                                                                                                                  Minh Huyền


(Infographic) Kế hoạch phát triển đảng viên năm 2024 của Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk
Tỉnh ủy Đắk Lắk đã ban hành Kế hoạch số 199-KH/TU, ngày 23/1/2024 về thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban chấp hành Trung ương Đảng và Nghị quyết số 18-NQ/TU, ngày 6/12/2023 của Tỉnh ủy đối với công tác phát triển đảng viên năm 2024.