Multimedia Đọc Báo in

Bồi dưỡng công tác Đảng năm 2017

08:03, 28/02/2017

Ngày 27-2, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Cư M’gar đã khai giảng lớp bồi dưỡng công tác Đảng năm 2017 cho 142 bí thư chi bộ và cấp ủy viên cơ sở.

Trong thời gian 5 ngày, các học viên được truyền đạt các nội dung như: tổ chức cơ sở đảng và nhiệm vụ của chi ủy, bí thư chi bộ; công tác dân vận của chi bộ, đảng bộ cơ sở; công tác kiểm tra, giám sát, khen thưởng, kỷ luật của chi bộ, đảng bộ cơ sở; công tác của chi ủy và bí thư chi bộ trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế giáo dục, đào tạo; xây dựng văn hóa, phát triển con người; quản lý bảo vệ tài nguyên, môi trường; công tác của chi ủy và bí thư chi bộ trong nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước ở địa phương, bảo đảm quyền tự do, dân chủ tuân thủ pháp luật của người dân trong phát triển kinh tế, xã hội; phòng chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên cơ sở.

Trung Dũng 

 


Ý kiến bạn đọc