Multimedia Đọc Báo in

Quán triệt chuyên đề học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018

16:57, 28/02/2018

Sáng 28-2, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt học tập, quán triệt, Chuyên đề năm 2018 về "Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Trần Đình Quế phát biểu tại hội nghị.

Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Trần Đình Quế phát biểu tại hội nghị.

Trong thời gian một buổi, các đại biểu được quán triệt các nội dung cơ bản như: Khái quát về phong cách Hồ Chí Minh, đặc biệt là phong cách làm việc và phong cách lãnh đạo của Bác; tập trung xây dựng, rèn luyện phong cách làm việc của đội ngũ cán bộ, đảng viên theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xây dựng phong cách lãnh đạo của người đứng đầu theo yêu cầu: dân chủ, quyết đoán, sâu sát, khéo dùng người và trọng người tài; đẩy mạnh học tập và làm theo phong cách làm việc, phong cách lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh…

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh yêu cầu các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc cần lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ việc tổ chức học tập, quán triệt chuyên đề 2018; chỉ đạo cán bộ, đảng viên nhất là người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, đoàn thể, căn cứ nội dung chuyên đề và chức năng, nhiệm vụ được giao, xây dựng kế hoạch cụ thể để thực hiện làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh...  

Khả Lê


Ý kiến bạn đọc


(Video) Chủ động kết nối, giải quyết việc làm cho người lao động
Tỉnh Đắk Lắk luôn tạo điều kiện thuận lợi về cơ chế, chính sách thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp, đẩy mạnh đào tạo nghề để người dân có nhiều cơ hội tìm kiếm việc làm, có thu nhập ổn định, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội địa phương.