Multimedia Đọc Báo in

Xây dựng nhà nước pháp quyền vững mạnh

09:22, 31/08/2018
Cách mạng Tháng Tám thành công, ngày 2-9-1945, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, thay mặt Chính phủ Cách mạng lâm thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã long trọng đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa - Nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á, Nhà nước của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân; mở ra một trang sử mới, chói lọi nhất trong lịch sử hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam.
 
Bản Tuyên ngôn Độc lập khẳng định một chân lý thiêng liêng: “Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã trở thành một nước tự do và độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mệnh và của cải để giữ vững quyền tự do và độc lập ấy…”.
 
Lễ đài nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn độc lập vào ngày 2-9-1945, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa Ảnh: TƯ LIỆU
Lễ đài nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn độc lập vào ngày 2-9-1945, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.  Ảnh: Tư liệu

Phát huy tinh thần của Tuyên ngôn Độc lập, 73 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, dân tộc Việt Nam đã phát huy sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân, đánh thắng các thế lực ngoại xâm, giành lại độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. Đặc biệt, sau hơn 30 năm thực hiện công cuộc đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo, đất nước ta đã giành được những thành tựu to lớn: kinh tế, văn hóa, xã hội ngày càng phát triển, dân chủ được mở rộng; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được cải thiện; quốc phòng – an ninh được giữ vững; uy tín và vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế ngày càng nâng cao.

Trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều nhân tố gây mất ổn định, khó lường; xung đột vũ trang; tranh chấp tài nguyên, lãnh thổ, chủ quyền biên giới, biển đảo tiếp tục gia tăng. Đối với nước ta, các thế lực thù địch vẫn không từ bỏ âm mưu thực hiện chiến lược “Diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, xuyên tạc, kích động gây biểu tình, bạo loạn… Vì vậy, để giữ vững độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội cần hết sức coi trọng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa mà cốt lõi là xây dựng nhà nước pháp quyền vững mạnh, nhà nước của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước” – đó là sự khẳng định của Đảng trong Nghị quyết Đại hội XII và đây cũng chính là trách nhiệm, mệnh lệnh trái tim của mỗi người dân đất Việt.

cà phê ngày nay đã trở thành mặt hàng nông sản xuất khẩu chủ lực và là niềm tự hào của người dân nơi đây(Trong ảnh: Vườn cà phê tái canh trên địa bàn huyện Cư Kuin. Ảnh: M.Thuận)
Cà phê ngày nay đã trở thành mặt hàng nông sản xuất khẩu chủ lực và là niềm tự hào của tỉnh Đắk Lắk (Trong ảnh: Vườn cà phê tái canh trên địa bàn huyện Cư Kuin). Ảnh: M.Thuận

Phát huy tinh thần Quốc khánh 2-9, cả nước nói chung, Đảng bộ và quân, dân Đắk Lắk nói riêng luôn đoàn kết, đồng tâm hiệp lực, chung sức chung lòng, tận dụng thời cơ, vận hội, vượt qua khó khăn, thách thức, đẩy mạnh toàn diện sự nghiệp đổi mới đất nước, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ đất nước.

                                                            Đắk Lắk


Ý kiến bạn đọc


Đẩy mạnh cải cách hành chính đồng bộ, hiệu quả
Kết quả giải quyết các thủ tục hành chính (TTHC) tại Bộ phận một cửa UBND huyện Cư M'gar trong những năm gần đây luôn đạt tỷ lệ giải quyết trước hạn và đúng hạn. Qua đó cho thấy sự nỗ lực đẩy mạnh cải cách hành chính của huyện nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho tổ chức và người dân trên đến thực hiện các TTHC. ​​​​​​​