Multimedia Đọc Báo in

Tiếp tục quan tâm thực hiện công tác quy hoạch, luân chuyển, đào tạo, bồi dưỡng và bố trí, sử dụng đội ngũ cán bộ dân tộc thiểu số

20:06, 14/06/2019

Ngày 14-6, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 14-1-2005 của Tỉnh ủy về lãnh đạo xây dựng đội ngũ cán bộ dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn tỉnh.

Tham dự hội nghị có Bí thư Tỉnh ủy Êban Y Phu; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Minh Tấn; Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị; các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc của Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố.

4234
Bí thư Tỉnh ủy Êban Y Phu phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Sau 15 năm thực hiện Nghị quyết số 05, công tác cán bộ và chất lượng đội ngũ cán bộ DTTS trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả tích cực. Đến nay, toàn tỉnh có 14,21% cán bộ, công chức, viên chức khối Đảng, đoàn thể là người DTTS; 12,1% cán bộ, công chức, viên chức khối hành chính và sự nghiệp là người DTTS; 19,5% cán bộ, công chức cấp xã là người DTTS. Các cấp ủy đảng quan tâm xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và lý luận chính trị cho cán bộ DTTS. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành nghị quyết, kế hoạch thực hiện công tác quy hoạch và luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý, có sự ưu tiên nguồn cán bộ DTTS. Từ năm 2010 đến nay, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho chủ trương điều động và bổ nhiệm 48 lượt cán bộ DTTS; luân chuyển 19 cán bộ DTTS. Tỉnh đã ban hành một số chính sách cụ thể về hỗ trợ trong việc đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, luân chuyển, điều động, chế độ chăm sóc sức khỏe… đối với cán bộ DTTS. Đa số các chỉ tiêu về xây dựng đội ngũ cán bộ DTTS trên địa bàn tỉnh đều đạt và vượt yêu cầu Nghị quyết 05 đề ra. Đội ngũ cán bộ, công chức  DTTS chịu khó học tập, rèn luyện, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

3123
Các đại biểu tham dự hội nghị

Tại hội nghị, các địa phương, đơn vị đã tham luận, chia sẻ những khó khăn, vướng mắc, kinh nghiệm và đề xuất những nhiệm vụ, giải pháp trong công tác xây dựng đội ngũ cán bộ DTTS.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Êban Y Phu nhấn mạnh: Trước yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa thì đội ngũ cán bộ DTTS của tỉnh vẫn còn những hạn chế về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ so với mặt bằng chung của tỉnh; nhiều nơi tỷ lệ cán bộ DTTS còn quá ít so với tỷ lệ người đồng bào DTTS trong dân cư; tỷ lệ cán bộ, công chức DTTS ở một số ban, ngành, đơn vị sự nghiệp công lập còn thấp; tỷ lệ đại biểu DTTS tham gia HĐND cấp tỉnh, xã nhiệm kỳ 2015-2020 thấp hơn nhiệm kỳ trước. Để tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết, Bí thư Tỉnh ủy Êban Y Phu yêu cầu các cấp ủy, tổ chức, cán bộ, đảng viên trong hệ thống chính trị nâng cao nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác cán bộ  DTTS; tiến hành đồng bộ việc đánh giá, quy hoạch, luân chuyển, đào tạo, bồi dưỡng và bố trí, sử dụng đội ngũ cán bộ DTTS, khắc phục tình trạng hẫng hụt cán bộ ở một số ngành, địa phương như hiện nay; quan tâm bố trí, sử dụng học sinh sinh viên DTTS đã tốt nghiệp THPT trở lên; tham mưu việc phân bổ chỉ tiêu biên chế cán bộ, công chức DTTS phù hợp cho từng địa phương, cơ quan, đơn vị trong tỉnh; nghiên cứu sửa đổi, bổ sung chương trình đào tạo, bồi dưỡng, các chế độ, chính sách đối với học sinh sinh viên và cán bộ DTTS…

Nguyễn Xuân

 

 


Ý kiến bạn đọc


Đẩy mạnh cải cách hành chính đồng bộ, hiệu quả
Kết quả giải quyết các thủ tục hành chính (TTHC) tại Bộ phận một cửa UBND huyện Cư M'gar trong những năm gần đây luôn đạt tỷ lệ giải quyết trước hạn và đúng hạn. Qua đó cho thấy sự nỗ lực đẩy mạnh cải cách hành chính của huyện nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho tổ chức và người dân trên đến thực hiện các TTHC. ​​​​​​​